Strona główna Wypowiedzi Ile osób zginęło na polskich drogach w 2022 roku?

Ile osób zginęło na polskich drogach w 2022 roku?

Ile osób zginęło na polskich drogach w 2022 roku?

Joanna Scheuring-Wielgus

Posłanka
Nowa Lewica

2 tys. osób w zeszłym roku [zginęło na polskich drogach – przyp. Demagog].

Debata wyborcza w TVP, 09.10.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata wyborcza w TVP, 09.10.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • danych policji wynika, że liczba wypadków drogowych spada. O ile w 2000 roku odnotowano 57,3 tys. wypadków, to w 2022 roku – już 21,3 tys. 
  • Spada również liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Analogicznie ich liczba zmniejszyła się z 6,3 do 1,9 tys.
  • W 2022 roku na polskich drogach zginęło 1,9 tys. osób. W związku z tym wypowiedź Joanny Scheuring-Wielgus uznajemy za zgodną z prawdą. 

Sprawdzamy wypowiedzi z debaty wyborczej w TVP

Podczas debaty wyborczej w TVP uważnie wypisywaliśmy weryfikowalne wypowiedzi uczestniczących w niej osób. 10 z nich sprawdziliśmy jeszcze w trakcie trwania debaty. Wyniki naszych szybkich ustaleń możesz zobaczyć na portalu X.com. Na naszej stronie publikujemy teraz szersze analizy tych wypowiedzi.

Bezpieczeństwo jednym z tematów debaty TVP

Organizatorzy debaty wyborczej w TVP przewidzieli pytania w 6 różnych kategoriach. Jedną z nich było bezpieczeństwo. W ramach swojej wypowiedzi przedstawicielka Nowej Lewicy podkreśliła, że bezpieczeństwo nie dotyczy wyłącznie sfery militarnej.

Posłanka zaznaczyła, że jej ugrupowanie będzie dążyć do ograniczenia liczby ofiar wypadków drogowych. Niestety było ich w zeszłym roku ok. 2 tys.

Liczba wypadków spada

Na stronie polskiej policji można znaleźć raporty dotyczące wypadków na polskich drogach. Zebraliśmy dane dotyczące liczby wypadków oraz ofiar śmiertelnych od roku 2000 w jednym pliku.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że od roku 2000 liczba wypadków na polskich drogach spada. Na początku drugiego tysiąclecia, w roku 2000, zarejestrowano 57,3 tys. wypadków, a w roku poprzednim: 21,3 tys. Oznacza to, że w ciągu dwóch dekad liczba wypadków zmniejszyła się o ponad połowę.

Spada także liczba ofiar śmiertelnych

Statystyki policyjne pokazują również, że maleje liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. W roku 2000 liczba ta wynosiła prawie 6,3 tys., z kolei w roku 2022 było to już niecałe 1,9 tys. Tym samym liczba zgonów zmniejszyła się ponad trzykrotnie.

Poniższy wykres prezentuje liczbę zgonów w wypadkach drogowych w poszczególnych latach. Po zsumowaniu wyników z poszczególnych okresów okazuje się, że w ciągu 22 lat na polskich drogach zginęło prawie 95 tys. ludzi.

Policja gromadzi także w celu porównania dane dla wybranych państw europejskich. W raporcie za 2022 rok możemy znaleźć informację, że w 2021 roku Polska wypadła najgorzej w UE pod względem liczby ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 100 wypadków.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy