Strona główna Wypowiedzi Ile osób zginęło w wypadkach drogowych w 2019 roku?

Ile osób zginęło w wypadkach drogowych w 2019 roku?

Ile osób zginęło w wypadkach drogowych w 2019 roku?

Paulina Matysiak

Posłanka
Partia Razem

Ze statystyk opublikowanych przez Komendę Główną Policji wynika, że z roku na rok rośnie liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W ubiegłym roku miało miejsce ponad 30 tys. wypadków, w których zginęło prawie 3 tys. osób. W tym czasie zginęło 793 pieszych. 70% zdarzeń miała miejsce z winy kierowców. Połowa tych wypadków wydarzyła się na przejściu na pieszych, w wyniku czego na pasach zginęły 234 osoby.

Posiedzenie Sejmu, 22.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 22.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź posłanki Pauliny Matysiak uznajemy za prawdziwą, ponieważ przytoczone przez nią dane znajdują odzwierciedlenie w najnowszym raporcie Polskiej Policji.

Statystyki Polskiej Policji

Cyklicznie co 12 miesięcy Polska Policja publikuje raport ukazujący skalę i charakterystykę wypadków na polskich drogach.

Zgodnie z najnowszą edycją dokumentu w roku 2019 odnotowano łącznie 30 288 wypadków drogowych, w których zmarło 2 909 osób (s. 22). Najczęstszym zdarzeniem wywołującym wypadek okazało się zderzenie się pojazdów w ruchu (16 421 wypadków). Z tego powodu na drogach zginęły 1 352 osoby. Drugim najczęstszym rodzajem wypadków widniejących w statystykach są wypadki z udziałem pieszego (kategoria „najechanie na pieszego”). Takich zdarzeń w ciągu ubiegłego roku było 6 721, w ich wyniku zginęło 780 osób. Widzimy więc, że dwa rodzaje zdarzeń – „zderzenie się pojazdów w ruchu” oraz „najechanie na pieszego” – stanowią 76 proc. wszystkich wypadków.

 

Rodzaje wypadków drogowych

www.statystyka.policja.pl

 

Według Polskiej Policji do trzech głównych przyczyn wypadków zaliczają się:

  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 7 252 wypadki,
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 268 wypadków,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 2 924 wypadki.

Zdarzenia z udziałem pieszego na polskich drogach

W roku 2019 piesi stanowili 18,6 proc. wszystkich poszkodowanych (7 154 z 38 386 osób). Osoby poszkodowane to: zabici (793 przypadki) oraz ranni 6 361, z czego 2 474 ciężko (s. 35).

Jak podaje Polska Policja, w 68,3 proc. przypadków winę za najechanie na pieszego ponosi kierujący pojazdem (s. 46). Z kolei główną przyczyną potrąceń było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (63,1 proc.).

Na wspomnianych przejściach dla pieszych doszło do 3 466 wypadków (49,5 proc. wypadków z udziałem pieszych), w wyniku których zginęły 234 osoby (s. 48).

Poniżej prezentujemy wykres obrazujący liczbę wypadków na przejściach na pieszych w ciągu ostatnich lat:

Wypadki na przejściach dla pieszych

www.statystyka.policja.pl

Zdarzenia z udziałem pieszych najczęściej mają miejsce w terenach zabudowanych. W ubiegłym roku doszło tam do 6 312 wypadków, w porównaniu do 693 w terenie niezabudowanym (s. 44). Jednakże statystyka prezentuje się zupełnie inaczej, gdy weźmiemy pod uwagę liczbę zgonów. W terenie zabudowanym zginęło 510 osób, natomiast w terenie niezabudowanym 283. Oznacza to, że poza miastem w prawie co drugim wypadku ginął człowiek.

Na koniec warto również zwrócić uwagę na klasyfikację miesięczną zdarzeń. Jak zwraca uwagę Policja, do największej liczby wypadków dochodzi w miesiącach jesienno-zimowych, gdy na drogach panują trudniejsze warunki atmosferyczne (m.in. gorsza widoczność czy gołoledź).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!