Strona główna Wypowiedzi Ile rodzin będzie uprawnionych do 500+?

Ile rodzin będzie uprawnionych do 500+?

Ile rodzin będzie uprawnionych do 500+?

Elżbieta Rafalska

2mln 700 tys. rodzin będzie uprawnionych do tego świadczenia.(Rodzina 500+)

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 04.11.2018 (ostatnia modyfikacja).

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu Rodzina 500+ ok. 2,7mln. rodzin może skorzystać z pomocy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy