Strona główna Wypowiedzi Ile wniosków do TK skierował Rzecznik Praw Obywatelskich?

Ile wniosków do TK skierował Rzecznik Praw Obywatelskich?

Ile wniosków do TK skierował Rzecznik Praw Obywatelskich?

Adam Bodnar

Minister Sprawiedliwości

Rzecznik skierował do Trybunału Konstytucyjnego 21 wniosków abstrakcyjnych, przystąpił do 12 skarg konstytucyjnych, 5 pytań prawnych oraz do 4 wniosków innych podmiotów.

Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, 05.09.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, 05.09.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2015  RPO skierował: 21 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z aktem wyższego rzędu, 12 zawiadomień do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania ze skargi konstytucyjnej, 5 zawiadomień do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytań prawnych oraz 4 zawiadomienia do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie wniosku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!