Czas czytania: około min.

Ile wyniósł deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w 2019 roku?

04.08.2020 godz. 15:53

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w 2019 roku 0,7 proc. PKB, co jest wartością zbliżoną do wysokości przeciętnego deficytu, który dla wszystkich 27 państw członkowskich wyniósł 0,6 proc. PKB. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Deficyt w Polsce oraz innych państwach UE 

Z danych statystycznych dotyczących sektora finansów instytucji rządowych i samorządowych prowadzonych przez Eurostat wynika, że w 2019 roku polski deficyt wyniósł 0,7 proc. PKB. Średni deficyt dla wszystkich 27 krajów UE wyniósł 0,6 proc. PKB. Dla porównania deficyt w innych państwach członkowskich w 2019 roku przedstawiał się następująco:

  • Belgia 1,9 proc.,
  • Estonia 0,3 proc.,
  • Hiszpania 2,8 proc.,
  • Francja 3,0 proc.,
  • Włochy 1,6 proc.,
  • Łotwa 0,2 proc.,
  • Węgry 2,0 proc.,
  • Rumunia 4,3 proc.,
  • Słowacja 1,3 proc.,
  • Finlandia 1,1 proc.

W pozostałych krajach Unii Europejskiej w 2019 roku nie zanotowano deficytu budżetowego. W Wielkiej Brytanii deficyt wyniósł natomiast 2,1 proc.

Podsumowanie

Na podstawie danych Eurostatu wypowiedź ministra finansów o tym, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w 2019 roku wynosił 0,7 proc. PKB oraz że jest to zbliżone do średniej krajów europejskich, uznajemy za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.