Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi zadłużenie Lublina? Czarnek podał stan budżetu

Ile wynosi zadłużenie Lublina? Czarnek podał stan budżetu

Ile wynosi zadłużenie Lublina? Czarnek podał stan budżetu

Przemysław Czarnek

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Tam [w Lublinie – przyp. Demagog] jest 2 mld zł zadłużenia miasta.

Godzina Zero, 19.02.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Godzina Zero, 19.02.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Jak wynika z kwartalnego sprawozdania o stanie zadłużenia Lublina, pod koniec 2023 roku miasto miało 2,12 mld zł długu w kredytach i pożyczkach krótko i długoterminowych.
  • Z kolei przyjęty przez miasto budżet na 2024 rok wskazuje, że na koniec bieżącego roku zadłużenie (s. 293) to zwiększy się do 2,2 mld zł.
  • W związku z tym wypowiedź Przemysława Czarnka oceniamy jako prawdę.

Przemysław Czarnek od lat związany z Lublinem

Już 7 kwietnia odbędą się kolejne wybory samorządowe, a obecnie trwa kampania przedwyborcza. Przemysław Czarnek w Kanale Zero wypowiedział się na temat sytuacji finansowej miasta. 

Polityk od lat związany jest z tym miastem. Tutaj studiował i zdobywał pierwsze doświadczenie zawodowe. W 2015 roku Czarnek został powołany na wojewodę lubelskiego. Kandydatem PiS na prezydenta Lublina jest w tym roku Robert Derewenda.

Zadłużenie Lublina przekracza 2 mld zł

Informacje o zadłużeniu Lublina znajdziemy w sprawozdaniach z długu publicznego, które co kwartał są publikowane w biuletynie informacji publicznej miasta. Jak wynika z zestawienia, na koniec IV kwartału 2023 roku zadłużenie Lublina wynosiło ponad 2,12 mld zł. Chodzi o kredyty i pożyczki krótko i długoterminowe. 

Zgodnie z budżetem miasta na 2024 roku dług ten nie zmaleje, a nawet wzrośnie. Przewiduje się (s. 293), że na koniec tego roku wyniesie on 2,24 mld zł.

Polskie miasta z długami. Zestawienie

Na początku lutego tego roku Fundacja Wolność opublikowała raport dotyczący zadłużenia polskich miast. Przeanalizowano w nim projekty budżetu na 2024 rok 18 miast o statusie wojewódzkim. Potwierdziliśmy wszystkie dane w Wieloletnich Prognozach Finansowych tych miast. Jak na ich tle wypada Lublin? Przedstawiamy to na poniższym wykresie.

Największy dług w budżecie na koniec roku prognozuje Warszawa. Wyniesie on 8,2 mld zł. Zaraz po stolicy Polski jest Kraków z długiem sięgającym 6,5 mld zł, a następnie Wrocław z 4,6 mld długu.

Miasta z najmniejszym długiem to Gorzów Wielkopolski  i Olsztyn (nieco ponad 400 mln zł), a także Zielona Góra z prognozowanym długiem w wysokości 663 mln zł. Lublin znalazł się więc w pierwszej połowie stawki, a z podobnym długiem liczą się Szczecin (2,5 mld długu) i Poznań (2,7 mld zł).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!