Ilu bezrobotnych jest w Polsce?

10.01.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dane zamieszczone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówią o tym, iż liczba bezrobotnych zmalała w ciągu trzech ostatnich lat, z poziomu 2 157 883 bezrobotnych osób w roku 2013 do 1 313 620 bezrobotnych osób  w listopadzie 2016 roku.

Ostatnie dane wskazują, liczba bezrobotnych jest najniższa od 1990 roku.

Rok Średnia roczna liczba bezrobotnych
1990 1 126 140
1991 2 155 573
1992 2 509 342
1993 2 889 601
1994 2 838 038
1995 2 628 808
1996 2 359 498
1997 1 826 413
1998 1 831 351
1999 2 349 805
2000 2 702 576
2001 3 115 056
2002 3 216 958
2003 3 175 674
2004 2 999 601
2005 2 773 000
2006 2 309 410
2007 1 746 573
2008 1 473 752
2009 1 892 608
2010 1 954 706
2011 1 982 675
2012 2 136 815
2013 2 157 883
2014 1 825 180
2015 1 563 339
XI 2016 1 313 620

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.