Czas czytania: około min.

Jak działa referendum w Polsce?

15.05.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wszystkie referenda w Polsce, o których mówi Konstytucja RP (Referendum z art. 90 ust. 3, Referendum z art. 125, Referendum lokalne z art. 170, Referendum z art. 235 ust. 6) mają charakter fakultatywny. Oznacza to, że jego przeprowadzenie jest możliwe, ale niekonieczne. Bronisław Komorowski myli kwestie mocy wiążącej referendum z nie wywoływaniem skutków prawnych przez tę formę demokracji bezpośredniej.

Prawdą jest, że w Polsce nie istnieje referendum, które wywołuje od razu skutki prawne, ale zgodnie z art. 67 ustawy o referendum ogólnokrajowym organy państwowe mają obowiązek podjęcia niezwłocznie czynności w celu realizacji wyniku referendum poprzez wydanie aktów normatywnych. Nie można, więc powiedzieć, że referendum daje tylko wskazówki politykom i parlamentowi, ale także zobowiązuje ich według ustawy do podjęcia działań, które urzeczywistnią decyzje podjętą przez obywateli w referendum. Ponadto wiążący charakter, o którym mówi Prezydent Komorowski ma każde referendum, w którym wzięła udział odpowiednia ilość obywateli (w przypadku referendum ogólnokrajowego musi wziąć w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, żeby miało ono moc wiążącą) lub jak w przypadku referendum dotyczącego zmiany Konstytucji RP wiążący charakter ma referendum bez względu na frekwencje.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub