Strona główna Wypowiedzi Jak działa referendum w Polsce?

Jak działa referendum w Polsce?

Jak działa referendum w Polsce?

Bronisław Komorowski

Tak jest skonstruowany w Polsce mechanizm referendalny, że on daje wskazówki politykom i parlamentowi. Nie ma mocy wiążącej – to wynika z konstytucji.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030570507, 14.03.2003

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030570507, 14.03.2003

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Wszystkie referenda w Polsce, o których mówi Konstytucja RP (Referendum z art. 90 ust. 3, Referendum z art. 125, Referendum lokalne z art. 170, Referendum z art. 235 ust. 6) mają charakter fakultatywny. Oznacza to, że jego przeprowadzenie jest możliwe, ale niekonieczne. Bronisław Komorowski myli kwestie mocy wiążącej referendum z nie wywoływaniem skutków prawnych przez tę formę demokracji bezpośredniej.

Prawdą jest, że w Polsce nie istnieje referendum, które wywołuje od razu skutki prawne, ale zgodnie z art. 67 ustawy o referendum ogólnokrajowym organy państwowe mają obowiązek podjęcia niezwłocznie czynności w celu realizacji wyniku referendum poprzez wydanie aktów normatywnych. Nie można, więc powiedzieć, że referendum daje tylko wskazówki politykom i parlamentowi, ale także zobowiązuje ich według ustawy do podjęcia działań, które urzeczywistnią decyzje podjętą przez obywateli w referendum. Ponadto wiążący charakter, o którym mówi Prezydent Komorowski ma każde referendum, w którym wzięła udział odpowiednia ilość obywateli (w przypadku referendum ogólnokrajowego musi wziąć w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, żeby miało ono moc wiążącą) lub jak w przypadku referendum dotyczącego zmiany Konstytucji RP wiążący charakter ma referendum bez względu na frekwencje.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!