Czas czytania: około min.

Jak kształtował się budżet KPRM w latach 2015-2019?

08.09.2020 godz. 18:31

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ przywołane przez Krzysztofa Brejzę dane dotyczące wysokości budżetu KPRM za rok 2015 i 2019 są prawidłowe.

Budżet KPRM

Przytoczone przez Krzysztofa Brejzę dane na temat budżetu KPRM z uwzględnieniem niewielkiego błędu są poprawne. W 2015 roku budżet wyniósł dokładnie 146,8 mln zł, natomiast w 2019 roku – 335,2 mln. Na przestrzeni ostatnich lat jego wysokość wynosiła:

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.