Strona główna Wypowiedzi Jak wygląda dofinansowanie mostu na Wyspę Sobieszewską?

Jak wygląda dofinansowanie mostu na Wyspę Sobieszewską?

Jak wygląda dofinansowanie mostu na Wyspę Sobieszewską?

Paweł Adamowicz

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie mostu na Wyspę Sobieszewską, rząd pani Szydło to podtrzymał i dostaliśmy 50 procent dofinansowania.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W odpowiedzi na zarzut Kacpra Płażyńskiego, że – ku szkodzie Gdańska – urzędujący prezydent jest niezdolny do jakiejkolwiek współpracy z rządem, Paweł Adamowicz przywołał przykład współpracy w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych, jaką było wybudowanie mostu na Wyspę Sobieszewską przy udziale dotacji rządowej.

Most zwodzony łączący stały ląd z Wyspą Sobieszewską ma zastąpić stary most pontonowy z 1973 roku. Obecnie trwają procedury administracyjne, zmierzające do udostępnienia mostu dla ruchu drogowego.

W oficjalnym piśmie Ministerstwa Infrastruktury do Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska, stanowiącym odpowiedź na petycję mieszkańców dzielnicy, można przeczytać, że prezydent Gdańska złożył wniosek o dofinansowanie budowy mostu w ramach naboru do rezerwy subwencji ogólnej, czyli środków przekazywanych jednostkom samorządowym na pokrycie części kosztów niektórych inwestycji.

O rządowym dofinansowaniu pokrywającym około połowy kosztów budowy mostu na Wyspę Sobieszewską donosił miejski portal internetowy. W niedawnym artykule portalu można zaś przeczytać, że koszt inwestycji to 59 mln złotych, z czego kwotę 27,59 mln zł (prawie 47%) pokryło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w dwóch ratach. Kwoty te pojawiają się też w dokumentach rządowych, m.in. rządowym wykazie dofinansowań przyznanych z rezerwy subwencji ogólnej w 2016 roku i takim samym  wykazie za rok 2017.

Beata Szydło objęła urząd Prezesa Rady Ministrów w listopadzie 2015 i pełniła go do grudnia 2017 roku, zatem to minister jej rządu pozytywnie rozpatrzył wnioski miasta o dofinansowanie inwestycji w latach 2016 i 2017. Wypowiedź Pawła Adamowicza uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska

 

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie mostu na Wyspę Sobieszewską, rząd pani Szydło to podtrzymał i dostaliśmy 50 procent dofinansowania.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!