Czas czytania: około min.

Jaka jest liczba osadzonych w polskich aresztach i zakładach karnych?

13.08.2019 godz. 11:28

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Służby Więziennej, aktualnymi na dzień 2 sierpnia roku, liczba osadzonych faktycznie przebywających w jednostkach penitencjarnych wynosi 74 449 osób. Są to skazani, ukarani i tymczasowo aresztowani, którzy przebywają w aresztach śledczych i zakładach karnych w całej Polsce.

Liczba ta jest zgodna z podaną przez Sebastiana Kaletę („ponad 70 tys.”). W związku z tym jego wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą.

Przy okazji warto zauważyć, że liczba osadzonych w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie. Na koniec sierpnia w poszczególnych latach było ich faktycznie:

Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z 2019 roku, liczba osadzonych na 100 tys. mieszkańców wynosi w Polsce 196. Z wynikiem tym lokujemy się na 7. miejscu wśród 36 państw OECD. Najwyższy wskaźnik osób osadzonych występuje w Stanach Zjednoczonych (655), Turcji (318) i Izraelu (234). Z kolei najmniejszy występuje w Islandii (37), Japonii (41) i Finlandii (51).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub