Strona główna Wypowiedzi Jakie są plany zagospodarowania Krakowa?

Jakie są plany zagospodarowania Krakowa?

Jakie są plany zagospodarowania Krakowa?

Małgorzata Wassermann

Posłanka
Prawo i Sprawiedliwość

Prawda jest jednak taka, że wiele z nich [planów zagospodarowania przestrzennego] zostało unieważnionych w całości, bądź punktowo, przez sądy administracyjne. Takich przykładów jest mnóstwo, zaś najczęstszą przyczyną stwierdzenia nieważności były błędy proceduralne władz miasta, jak również niezgodność miejscowego planu z ustaleniami studium. Przykłady planów miejscowych unieważnionych w całości to m.in. Małe Błonia, Piastowska, czy Młynówka Królewska.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W poście na portalu Facebook Małgorzata Wassermann poruszyła temat pokrycia Krakowa planami zagospodarowania przestrzennego.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa podanych jest 13 miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego, które zostały w całości unieważnione wyrokiem sądu administracyjnego.

W zestawieniu tym znajduje się plan Piastowska, który został unieważniony w całości wyrokiem z dnia 7 marca 2016 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Plan Małe Błonia uchwalony 10 lipca 2013 r. jest planem obowiązującym. Jednak plan Dolina Rudawy – Małe Błonia został w całości unieważniony wyrokiem z dnia 4 października 2012 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warto zaznaczyć, że tereny, których te plany dotyczą są w znacznej mierze ze sobą zbieżne. Plan Małe Błonia uchwalony został po unieważnieniu planu Dolina Rudawy – Małe Błonia.

Nie ma jednego planu o nazwie Młynówka Królewska. Istnieją natomiast plany:

 • Młynówka Królewska – Filtrowa
 • Młynówka Królewska – Grottgera
 • Młynówka Królewska – Grottgera II
 • Młynówka Królewska – Zarzecze
 • Młynówka Królewska – Zygmunta Starego

Wszystkie powyższe plany są planami obowiązującymi. Jednak plan Młynówka Królewska – Grottgera w pierwotnej swojej wersji (uchwała z dnia 24 października 2012 r.) został w całości unieważniony wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2013 r. Warto zaznaczyć również, że plan Młynówka Królewska – Grottgera był pierwszym planem uchwalonym dla terenów Młynówki Królewskiej.

Małgorzata Wassermann nie podała precyzyjnie nazw planów zagospodarowania przestrzennego. Jednak na terenach przez nią przywołanych plany faktycznie zostały w całości unieważnione.  Biorąc pod uwagę powyższe dane, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Małgorzata Wassermann
Prawo i Sprawiedliwość

 

Przykłady planów miejscowych unieważnionych w całości to m.in. Małe Błonia, Piastowska, czy Młynówka Królewska.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy