Strona główna Wypowiedzi Jakie wynagrodzenia otrzymują byli sędziowie Izby Dyscyplinarnej?

Jakie wynagrodzenia otrzymują byli sędziowie Izby Dyscyplinarnej?

Jakie wynagrodzenia otrzymują byli sędziowie Izby Dyscyplinarnej?

Joanna Mucha

sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji
Polska 2050 Szymona Hołowni

Natomiast dzisiaj dostają (byli sędziowie Izby Dyscyplinarnej – przyp. Demagog) emeryturę (…) prawie 23 tys. zł. To jest 10-krotność płacy minimalnej, to jest 19-krotność minimalnej emerytury. (…) tam są dwie osoby, które mają 46 lat i rzeczywiście tę emeryturę będą bardzo długo pobierały.

Kawa na ławę, 31.07.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kawa na ławę, 31.07.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Uposażenie byłych sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wynosi obecnie 22 733,67 zł brutto. Będą je oni pobierać do 65. roku życia. Wówczas sędziowie zaczną otrzymywać 75 proc. obecnego wynagrodzenia.
 • Uposażenie byłych sędziów Izby Dyscyplinarnej SN jest prawie 8-krotnie wyższe od płacy minimalnej, która wynosi w 2022 roku 3 010 zł brutto (nie 10-krotnie większe).
 • Uposażenie byłych sędziów Izby Dyscyplinarnej SN jest 17-krotnie wyższe od emerytury minimalnej, która wynosi 1 338,44 zł brutto (nie 19-krotnie).
 • Dwaj byli sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN (Jarosław DuśKonrad Wytrykowski) mają po 46 lat.
 • Ponieważ pomyłki dotyczące różnic między uposażeniem byłych sędziów Izby Dyscyplinarnej oraz płacą i emeryturą minimalną są niewielkie, wypowiedź Joanny Muchy oceniamy jako prawdziwą.

Izba Dyscyplinarna SN przeszła do historii

13 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. W efekcie zniesiona została Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, którą zastąpiła Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Będzie się ona składała z 11 sędziów wyznaczonych przez prezydenta.

Kontrowersje wokół emerytur byłych sędziów Izby Dyscyplinarnej

Joanna Mucha, posłanka partii Polska 2050, była 31 lipca gościem programu „Kawa na ławę”. W trakcie dyskusji na temat podwyżek dla polityków Mucha poruszyła też temat emerytur byłych sędziów Izby Dyscyplinarnej, którzy przeszli w stan spoczynku.

Posłanka uznała wysokość tych emerytur za bulwersującą i zapowiedziała, że jej partia złoży projekt ustawy, która je zablokuje. Powiedziała też, że ci sędziowie pobierają emerytury w kwocie prawie 23 tys. zł, co ma stanowić 10-krotność płacy minimalnej i 19-krotność minimalnej emerytury.

Uposażenie byłych sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z czerwca 2022 roku nowelizującej przepisy o Sądzie Najwyższym:

„Sędziemu Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, który został przeniesiony w stan spoczynku (…), przysługuje od dnia przeniesienia w stan spoczynku do dnia ukończenia 65. roku życia uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku w Izbie Dyscyplinarnej”.

Kolejny ustęp wskazuje natomiast, że od 65. roku życia sędziowie przeniesieni w stan spoczynku zaczynają otrzymywać uposażenie w wysokości 75. proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku w Izbie Dyscyplinarnej.

Wynagrodzenie pobierane przez sędziów Izby Dyscyplinarnej reguluje ustawa o Sądzie Najwyższym z 2017 roku. Zgodnie z art. 48:

„§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego stanowi wielokrotność podstawy ustalenia tego wynagrodzenia, z zastosowaniem mnożnika 4,13.

§ 2. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego”.

Według Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 roku wyniosło 5 504,52 zł.

W związku z tym uposażenie byłych sędziów Izby Dyscyplinarnej SN wynosi dziś 22 733,67 zł brutto (około 14,5 tys. zł netto). Po ukończeniu przez sędziów 65. roku życia zmniejszy się ono do 17 050,25 zł brutto. Do tego należy doliczyć również dodatek stażowy.

Płaca minimalna oraz emerytura minimalna

Płaca minimalna wynosi w tej chwili w Polsce 3 010,00 zł brutto, natomiast kwota emerytury minimalnej to 1 338,44 zł brutto. Uposażenie byłych sędziów Izby Dyscyplinarnej, w porównaniu do płacy minimalnej oraz emerytury minimalnej, jest więc odpowiednio wyższe 7,55 oraz 16,99 razy.

Joanna Mucha podała, że uposażenie sędziów jest wyższe 10-krotnie od płacy minimalnej oraz 19-krotnie od emerytury minimalnej, co nie jest prawdą.

Sędziowie Izby Dyscyplinarnej

W chwili zakończenia działalności Izby Dyscyplinarnej w jej skład wchodzili: Jarosław Duś, Jacek Wygoda, Konrad Wytrykowski, Piotr Niedzielak, Paweł Zubert, Adam Tomczyński, Małgorzata Bednarek, Ryszard Witkowski, Adam Roch, Jarosław Sobutka i Tomasz Przesławski.

Część z nich będzie teraz orzekać w innych izbach. Do Izby Karnej SN trafili sędziowie: Małgorzata Bednarek, Ryszard WitkowskiAdam Roch. Do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przeszedł sędzia Jarosław Sobutka, natomiast do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – sędzia Tomasz Przesławski.

Natomiast w stan spoczynku przeniesieni zostali sędziowie:

 • Jarosław Duś (urodzony 9 czerwca 1976 roku),
 • Jacek Wygoda (urodzony 1 lutego 1965 roku),
 • Konrad Wytrykowski (urodzony 11 maja 1976 roku),
 • Piotr Niedzielak (urodzony 1 lutego 1966 roku),
 • Paweł Zubert (urodzony 15 stycznia 1971 roku),
 • Adam Tomczyński (urodzony 10 stycznia 1966 roku). 

Zgodnie z wypowiedzią Joanny Muchy dwóch sędziów (Jarosław Duś i Konrad Wytrykowski), którzy przeszli w stan spoczynku, ma po 46 lat. Do 65. roku życia – czyli przez 19 lat – będą pobierać uposażenie w wysokości 22,7 tys. zł brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia innych sędziów w Polsce

Zarobki innych sędziów Sądu Najwyższego są regulowane tymi samymi przepisami i również wynoszą 22 733,67 zł brutto. 

Zarobki sędziów sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych określa natomiast ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych. Uposażenia te również ustala się poprzez pomnożenie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale poprzedniego roku i odpowiedni mnożnik.

Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach wynoszą dziś:

 • w przypadku sędziów sądu rejonowego: od 11 284,27 zł do 13 761,30 zł brutto,
 • w przypadku sędziów sądu okręgowego: od 12 990,67 zł do 16 073,20 zł brutto,
 • w przypadku sędziów sądu apelacyjnego: od 15 137,43 zł do 17 779,60 zł brutto,

Zarobki sędziów Trybunału Konstytucyjnego wynoszą 27 522,60 zł brutto, co określa art. 16 ust 1. i 2. ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!