Kiedy Andrzej Rozenek był ostatni raz w TVP?

02.10.2019

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej podczas debaty wyborczej w TVP stwiedził, że po raz pierwszy od czterech lat gości on na antenie telewizji publicznej.

W wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 roku, Andrzej Rozenek był kandydatem na Urząd Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z ramienia Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem. Uzyskał on ostatecznie 1,5% głosów.

Przed wyborami, z inicjatywy Rafała Trzaskowskiego, 12 października odbyła się debata wyborcza kandydatów, tak zwana Debata Warszawska. Debata odbyła się w siedzibie Telewizji Polskiej. Producentem sygnału również była TVP. Przebieg debaty na żywo transmitowały trzy stacje: TVP INFO, Polsat NewsTVN24. W debacie wzięli udział wszyscy kandydaci w wyścigu o fotel prezydenta stolicy. Wśród nich obecny był również Andrzej Rozenek.

Nie jest więc prawdą, że od ostatniej wizyty na łamach telewizji publicznej Andrzeja Rozenka minęły aż cztery lata. Jego ostatni udokumentowany pobyt w TVP, również wiążący się z uczestnictwem w debacie wyborczej, miał bowiem miejsce niecały rok temu.

Zgodnie z tym, uznajemy jego wypowiedź za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.