Czas czytania: około min.

Kiedy powstała ONZ?

03.10.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych miało miejsce 26 czerwca 1945. Natomiast oficjalne powstanie ONZ miało miejsce 24 października 1945 roku, kiedy Karta została ratyfikowana przez większość sygnatariuszy.

http://www.unic.un.org.pl/poznaj_onz/historia.php

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.