Czas czytania: około min.

Kto wprowadził karę 25 lat pozbawienia za wyłudzenia vatowskie?

02.03.2021 godz. 18:53

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

  • W 2017 roku Zjednoczona Prawica dokonała nowelizacji kodeksu karnego, w której zaostrzono kary za wyłudzenia vatowskie.
  • Najsurowszą przewidzianą karą jest kara 25 lat pozbawienia wolności. Dotyczy ona fałszowania faktur VAT przy przekroczeniu kwoty należności 10 mln zł.
  • Przed nowelizacją za przestępstwa związane z wyłudzeniem VAT karano zazwyczaj grzywną.
  • Na podstawie powyższych informacji wypowiedź Michała Wójcika oceniamy jako prawdziwą.

Wypowiedź

Michał Wójcik na Twitterze odniósł się do zmian w prawie z marca 2017 roku, które doprowadziły do zaostrzenia kar za przestępstwa związane z wyłudzeniami vatowskimi.

Kary za wyłudzenia VAT

Kwestia kar za wyłudzenia vatowskie regulowana jest przez kodeks karny. 10 lutego 2017 roku Sejm dokonał jego nowelizacji, zaostrzając kary za wyłudzenia podatku VAT. Jednym z przestępstw dotyczącym tego typu wyłudzeń jest podrobienie lub przerobienie faktury. Zgodnie z nowymi przepisami tego typu działalność jest zagrożona karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 270a § 1 k.k.). Przestępstwo to polega na:

  • podrobieniu bądź przerobieniu faktury w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym, lub
  • na używaniu takiej faktury jako autentycznej (tzw. fałsz materialny dokumentu w postaci faktury).

Wprowadzone zmiany dotyczyły także wystawiania fikcyjnych faktur o znacznej wartości, tzn. przekraczającej 200 tys. zł w czasie popełnienia czynu (art. 271a § 1 k.k.). W tym przypadku karze podlega:

  • poświadczenie nieprawdy co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym, lub
  • używanie takiej faktury lub faktur (tzw. fałsz intelektualny dokumentu w postaci faktury, który zgodnie z wprowadzonymi przepisami zagrożony jest karą pozbawienia wolności również w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat).

Nowelizacja wprowadziła też surowsze kary dla osób wystawiających fikcyjne faktury albo podrabiających lub przerabiających faktury, których wartość przekracza 5 mln zł, a także sprawców, którzy uczynili z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu. Kara za to przestępstwo wynosi od 3 do 15 lat pozbawienia wolności (art. 270a § 2 k.k. i art. 271a § 2 k.k.)

Wprowadzone zmiany dotyczą także najcięższych przestępstw związanych z wystawianiem fikcyjnych faktur oraz ich podrabianiem lub przerabianiem w celu użycia jako autentyczne, gdy ich wartość przekracza 10 mln zł (art. 277a § 1 k.k.). Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 5 albo karą 25 lat pozbawienia wolności. 

Należy także podkreślić, że za czasów rządów Platformy Obywatelskiej za przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym przewidywano głównie kary grzywny.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub