Strona główna Wypowiedzi Która kandydatka na prezydenta Polski uzyskała najwięcej głosów?

Która kandydatka na prezydenta Polski uzyskała najwięcej głosów?

Która kandydatka na prezydenta Polski uzyskała najwięcej głosów?

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Powiem nawet, tak dla żartu, że w wyborach prezydenckich dostałam więcej niż Ogórek i Bochniarz. Więc jestem niepokonana do tej pory jako kandydat-kobieta na urząd prezydenta RP przez 22 lata.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Dotychczas w III Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się 6 wyborów prezydenckich. Pierwszą kobietą w Polsce, która ubiegała się o urząd prezydenta, była Hanna Gronkiewicz-Waltz, która w roku 1995 jako kandydatka bezpartyjna zdobyła 492 628 głosów, co stanowiło 2,76% liczby głosów ważnych (wszystkich głosów ważnych oddano 17 872 250).

W wyborach prezydenckich w 2005 roku wystartowała Henryka Bochniarz jako również kandydatka bezpartyjna. W wyborach zdobyła 188 598 głosów – 1,26% wszystkich głosów ważnych (wszystkich głosów ważnych oddano 14 946 689).

Magdalena Ogórek w wyborach w 2015 roku zdobyła 353 883 głosów, co stanowiło 2,38% wszystkich głosów ważnych (wszystkich głosów ważnych oddano 14 898 934).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy