Czas czytania: około min.

Która kandydatka na prezydenta Polski uzyskała najwięcej głosów?

11.04.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dotychczas w III Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się 6 wyborów prezydenckich. Pierwszą kobietą w Polsce, która ubiegała się o urząd prezydenta, była Hanna Gronkiewicz-Waltz, która w roku 1995 jako kandydatka bezpartyjna zdobyła 492 628 głosów, co stanowiło 2,76% liczby głosów ważnych (wszystkich głosów ważnych oddano 17 872 250).

W wyborach prezydenckich w 2005 roku wystartowała Henryka Bochniarz jako również kandydatka bezpartyjna. W wyborach zdobyła 188 598 głosów – 1,26% wszystkich głosów ważnych (wszystkich głosów ważnych oddano 14 946 689).

Magdalena Ogórek w wyborach w 2015 roku zdobyła 353 883 głosów, co stanowiło 2,38% wszystkich głosów ważnych (wszystkich głosów ważnych oddano 14 898 934).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.