Czas czytania: około min.

Którzy posłowie poparli wniosek do TK w sprawie aborcji?

23.10.2020 godz. 11:31

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Krzysztofa Bosaka uznajemy za prawdziwą, ponieważ jedynym klubem bądź kołem parlamentarnym, które podpisało się w całości pod wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej była Konfederacja.

Podstawa prawna

Zgodnie z artykułem 188 Konstytucji RP z roku 1997 Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

 • zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
 • zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
 • zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
 • zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
 • skargi konstytucyjnej.

Zgodnie z art. 189 Konstytucji Trybunał jest także właściwym organem do rozstrzygania sporów kompetencyjnych między centralnymi organami państwa, np. między rządem a prezydentem. Za przykład można tu podać tzw. spór o krzesło.

Z wnioskiem o wszczęcie postępowania w jednej ze spraw wymienionych w przytoczonym art. 188 ustawy zasadniczej mogą wystąpić następujące podmioty:

 • Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 186 ust. 2,
 • organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
 • ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe
 • każdy, kto uznał, iż jego konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone w związku z decyzją sądu lub innego organu administracji publicznej (przepis ten tyczy się skargi konstytucyjnej opisanej w art. 79).

Kto przedłożył wniosek do TK ws. aborcji embriopatologicznej?

19 listopada 2019 roku do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek ws. niezgodności przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, które dopuszczały przeprowadzanie aborcji w przypadku wady płodu (tzw. aborcja embriopatologiczna/eugeniczna).

Wniosek opublikowany na stronie TK nie zawiera listy osób, które pod nim się podpisały. Jedynym źródłem, które może posłużyć nam do weryfikacji wypowiedzi, jest tweet Piotra Uścińskiego – jednego z posłów wnioskodawców. Wynika niego, że wniosek poparło 119 posłów, z czego większość to przedstawiciele PiS. Ponadto podpis złożyło 11 posłów Konfederacji, czyli wszyscy, którzy należą do koła poselskiego. Byli to:

 •       Krzysztof Bosak,
 •       Grzegorz Braun,
 •       Krystian Kamiński,
 •       Michał Urbaniak,
 •       Krzysztof Tuduj,
 •       Janusz Korwin-Mikke,
 •       Robert Winnicki,
 •       Artur Dziambor,
 •       Jakub Kulesza,
 •       Dobromir Sośnierz,
 •       Konrad Berkowicz.

Podpis złożył też przedstawiciel klubu Kolacji Polska–PSL-Kukiz’15, Jarosław Sachajko. Zdjęcia zamieszczone Piotra Uścińskiego nie dają możliwości zweryfikowania dokładnie wszystkich podpisów. 

Zgodnie z analizą portalu OKO Press pod wnioskiem z klubu Prawa i Sprawiedliwości podpisali się następujący posłowie:

 1. Artur Soboń,
 2. Iwona Michałek,
 3. Dominika Chorosińska,
 4. Tomasz Rzymkowski,
 5. Andrzej Kosztowniak,
 6. Tomasz Zieliński,
 7. Sławomir Skwarek,
 8. nieczytelne,
 9. Tadeusz Woźniak,
 10. nieczytelne,
 11. nieczytelne,
 12. Grzegorz Matusiak,
 13. Jacek Ozdoba,
 14. Jan Kanthak,
 15. Barbara Bartuś,
 16. Dariusz Stefaniuk,
 17. Filip Kaczyński,
 18. nieczytelne,
 19. nieczytelne,
 20. Krzysztof Szulowski,
 21. Norbert Kaczmarczyk,
 22. Wojciech Kossakowski,
 23. Jerzy Wilk,
 24. Grzegorz Wojciechowski,
 25. nieczytelne,
 26. Sławomir Skwarek (sic! – podpis dwukrotny),
 27. Robert Gontarz,
 28. Jerzy Polaczek,
 29. Piotr Sak,
 30. nieczytelne,
 31. Sebastian Kaleta,
 32. nieczytelne,
 33. nieczytelne,
 34. Bolesław Piecha,
 35. Dariusz Bąk,
 36. Maciej Małecki,
 37. Jarosław Sellin,
 38. Jan Warzecha,
 39. Adam Gawęda,
 40. Fryderyk Kapinos,
 41. Anna Maria Siarkowska,
 42. Małgorzata Janowska,
 43. Ireneusz Zyska,
 44. Anna Kwiecień,
 45. Beata Mateusiak-Pielucha,
 46. Edward Siarka,
 47. Władysław Kurowski,
 48. Mariusz Kałużny,
 49. Rafał Bochenek,
 50. Paweł Szefernaker,
 51. Bartłomiej Wróblewski,
 52. nieczytelne,
 53. Robert Telus,
 54. Wojciech Murdzek,
 55. Teresa Glenc,
 56. Andrzej Sośnierz,
 57. Paweł Rychlik,
 58. nieczytelne,
 59. Jan Mosiński,
 60. nieczytelne,
 61. nieczytelne,
 62. Jacek Żalek,
 63. Antoni Macierewicz,
 64. Jan Dziedziczak,
 65. Bartosz Kownacki,
 66. Adam Andruszkiewicz,
 67. Michał Woś,
 68. Tomasz Ławniczak,
 69. Mieczysław Baszko,
 70. Adam Śnieżek,
 71. Janusz Kowalski,
 72. Zbigniew Rau,
 73. Piotr Uściński,
 74. Piotr Kaleta,
 75. Jerzy Małecki,
 76. Jerzy Bielecki,
 77. Ewa Szymańska,
 78. Kazimierz Smoliński,
 79. Tadeusz Cymański,
 80. Krzysztof Czarnecki,
 81. nieczytelne,
 82. Jerzy Materna,
 83. Marek Polak,
 84. Patryk Wicher,
 85. Jarosław Krajewski,
 86. Zbigniew Giżyński,
 87. Stanisław Bukowiec,
 88. Ewa Leniart,
 89. Teresa Pamuła,
 90. Zdzisław Sipiera,
 91. Gabriela Masłowska,
 92. Andrzej Kryj,
 93. nieczytelne,
 94. Aleksandra Szczudło,
 95. Anna Milczanowska,
 96. Mariusz Trepak,
 97. Robert Warwas,
 98. Aleksander Mrówczyński,
 99. nieczytelne,
 100. Andrzej Gawron,
 101. Kamil Bortniczuk,
 102. nieczytelne,
 103. Piotr Uruski,
 104. nieczytelne,
 105. Grzegorz Gaża,
 106. nieczytelne,
 107. Maria Kurowska.

Zgodnie z tymi informacjami pod wnioskiem podpisało się łącznie 106 posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości (w tym poseł Sławomir Skwarek dwukrotnie).

Pewne jest jednak, że Konfederacja jest jedynym klubem lub kołem w parlamencie, którego posłowie w pełni poparli wniosek.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że przerwanie ciąży, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest sprzeczne z Konstytucją. Wyrok zapadł większością głosów, dwóch sędziów – Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski – zgłosiło zdanie odrębne.

TK uzasadniając wyrok, powołał się na trzy zapisy Konstytucji:

 • art. 38 Konstytucji (mówiący o ochronie życia każdego człowieka),
 • art. 30 (stanowiący o przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka),
 • art. 31 ust. 3 (zasada proporcjonalności ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności).

Trybunał, analizując art. 38 w związku z art. 30 Konstytucji, podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, wyrażone w orzeczeniu z dnia 28 maja 1997 r., sygn. akt K 26/96, zgodnie z którym życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne powinno być ono chronione przez ustawodawcę. Trybunał stwierdził ponadto, że dziecko jeszcze nieurodzone, jako istota ludzka, której przysługuje przyrodzona i niezbywalna godność, jest podmiotem mającym prawo do życia, zaś system prawny musi gwarantować należytą ochronę temu centralnemu dobru, bez którego owa podmiotowość zostałaby przekreślona.

czytamy na stronie TK.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub