Czas czytania: około min.

Leszek Miller o polsko-amerykańskiej umowie w sprawie roszczeń

18.02.2019 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z artykułem IA umowy “Układ między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  i rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczący roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych” rząd PRL zgodził się zapłacić, a rząd Stanów Zjednoczonych przyjąć sumę 40 mln dolarów na “całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych jak prawnych”.

Według umowy kwota miała być spłacona w 20 rocznych ratach.

Umowa dotyczyła między innymi  roszczeń z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia, przejęcia własności lub utraty używania lub użytkowania mienia na podstawie polskich ustaw, dekretów lub innych zarządzeń, czy długów przedsiębiorstw które zostały znacjonalizowane lub przejęte przez Polskę.

W przypadku roszczeń obywatel amerykański powinien przedstawić je Rządowi Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie, rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie popierał roszczeń swoich obywateli do Rządu Polskiego.  

Wypowiedź uznajemy zatem za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.