O ile drożeje żywność?

23.07.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W swojej wypowiedzi Paulina Hennig-Kloska stwierdza, że według ostatnich danych GUS warzywa podrożały o 22%, cukier o 20%, wieprzowina o 12%, mąka o 10%, a pieczywo o 9%. Z wypowiedzi nie wynika jednak, o jaki okres zostało oparte stwierdzenie, co utrudnia jej ostateczną ocenę.

Według raportu dotyczącego wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego w lipcu 2019 roku przez GUS wynika, że ceny warzyw w czerwcu 2019 roku w porównaniu do czerwca 2018 roku wzrosły średnio o 27,3%. Porównując ceny warzyw z czerwca 2019 do cen z grudnia 2018 roku, ceny te wzrosły średnio o 15,8%, a w porównaniu do maja 2019, statystycznie pozostały bez zmian. 

Średnia cena warzyw w kwietniu, maju i czerwcu była wyższa średnio o 21,9% w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku oraz wyższa o 7% od średnich cen warzyw w styczniu, lutym i marcu 2019 roku. Biorąc pod uwagę pierwsze półrocze 2019 roku, średnia cena warzyw w stosunku do pierwszego półrocza w 2018 roku była wyższa średnio o 17,7%.

W przypadku cukru, jego cena w czerwcu 2019 roku w porównaniu do czerwca 2018 roku wzrosła średnio o 23,3%, a porównując do grudnia 2018 roku średnio o 18,4%. W porównaniu do maja 2019, średnio cena ta wzrosła o 0,9%.  Średnia cena cukru w kwietniu, maju i czerwcu była wyższa średnio o 19,3% w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku oraz wyższa o 5,8% od średniej ceny cukru w styczniu, lutym i marcu 2019 roku. Biorąc pod uwagę pierwsze półrocze 2019 roku,  średnia cena cukru w stosunku do pierwszego półrocza w 2018 roku była wyższa średnio o 10,2%.

W przypadku mięsa wieprzowego, jego cena w czerwcu 2019 roku w porównaniu do czerwca 2018 roku wzrosła średnio o 10,6%, a porównując do grudnia 2018 roku średnio o 12,0%. W porównaniu do maja 2019, cena ta nieznacznie spadła, średnio o 1,1%. Średnia cena mięsa wieprzowego w kwietniu, maju i czerwcu była wyższa średnio o 10,0% w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku oraz wyższa o 12,0% od średnich cen w styczniu, lutym i marcu 2019 roku. Biorąc pod uwagę pierwsze półrocze 2019 roku,  średnia cena wieprzowiny w stosunku do pierwszego półrocza w 2018 roku była wyższa średnio o 3,9%.

W przypadku cen mąki, jej cena w czerwcu 2019 roku w porównaniu do czerwca 2018 roku wzrosła średnio o 9,4%, a porównując do grudnia 2018 roku średnio o 7,0%. W porównaniu do maja 2019, cena mąki statystycznie pozostała bez zmian. Średnia cena mąki w kwietniu, maju i czerwcu była wyższa średnio o 8,7% w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku oraz wyższa o 1,4% od średnich cen w styczniu, lutym i marcu 2019 roku. Biorąc pod uwagę pierwsze półrocze 2019 roku,  średnia cena mąki w stosunku do pierwszego półrocza w 2018 roku była wyższa średnio o 8,0%.

W przypadku cen pieczywa, jego cena w czerwcu 2019 roku w porównaniu do czerwca 2018 roku wzrosła średnio o 9,8%, a porównując do grudnia 2018 roku średnio o 2,8%. W porównaniu do maja 2019, cena pieczywa statystycznie pozostała bez zmian. Średnia cena pieczywa w kwietniu, maju i czerwcu była wyższa średnio o 9,7% w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku oraz wyższa o 1,2% od średnich cen w styczniu, lutym i marcu 2019 roku. Biorąc pod uwagę pierwsze półrocze 2019 roku,  średnia cena mąki w stosunku do pierwszego półrocza w 2018 roku była wyższa średnio o 9,5%.

Spośród wszystkich sklasyfikowanych w raporcie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskazane w wypowiedzi artykuły spożywcze charakteryzowały się największym wzrostem cen.

Konfrontując dane przytoczone w wypowiedzi P. Hennig-Kloski z danymi GUS za kwiecień, maj i czerwiec 2019 w stosunku do analogicznego okresu w 2018 r., mamy następujący wzrost cen produktów:

  1. Warzywa – wzrost o 21,9% (wobec sugerowanych 22% w wypowiedzi P Hennig-Kloski)
  2. Cukier  – wzrost o 19,3% (wobec sugerowanych 20%)
  3. Wieprzowina – wzrost o 10% (wobec sugerowanych 12%)
  4. Mąka – wzrost o 8,7% (wobec sugerowanych 10%)
  5. Pieczywo – wzrost o 9,7% (wobec sugerowanych 9%).

Biorąc pod uwagę całościowy kontekst wypowiedzi, uznajemy ją za mieszczącą się w marginesie błędu. W związku z tym, oceniamy ją jako prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.