Czas czytania: około min.

O ile w ciągu czterech lat wzrosła liczba pracujących lekarzy?

06.11.2019 godz. 17:52

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego stanowi odniesienie do słów Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Krzysztofa Madeja, który w weekend 26-27 października na łamach „Naszego Dziennika”  stwierdził, przytaczając dane z Centralnego Rejestru Lekarzy, że w Polsce brakuje około 68 tys. przedstawicieli tego zawodu.

Minister Szumowski skomentował tę liczbę na antenie Radia Maryja 26 października 2019 r.:

To jest cyfra metodologii mi nieznanej, ale niezależnie od tego, jak byłaby obliczona, na pewno w Polsce lekarzy jest za mało i to wiemy już od dawna. Jeśli to wiemy, to należy działać, by tę liczbę zwiększyć.

W dalszej części wypowiedzi Minister przytoczył dane, zgodnie z którymi w ciągu ostatnich czterech lat liczba lekarzy w Polsce zwiększyła się o 11 tys.

Statystyki dotyczące zatrudnienia lekarzy oraz dentystów prowadzi  Naczelna Izba Lekarska (NIL).

Zgodnie z danymi NIL w 2019 r. (stan na 30 września) lekarzy wykonujących zawód (bez lekarzy dentystów) jest w Polsce dokładnie 140 420. Cztery lata temu, a zatem w 2015 r., liczba ta wyniosła 128 569. Oznacza to, że w przedziale czasowym, o którym mówi Minister, ilość praktykujących lekarzy rzeczywiście wzrosła o ponad 11 tys. (dokładnie o 11 851)

Jeszcze inaczej rysują się dane, jeśli wziąć pod uwagę również lekarzy dentystów. Dziś przedstawicieli obu wymienionych zawodów jest łącznie 178 870. W 2015 r. liczba ta wyniosła 163 334, co oznacza wzrost o ponad 15 tys. (dokładnie 15 536).

Wypowiedź Ministra Szumowskiego oceniamy jako prawdę, ponieważ poprawnie przytacza dane na temat wzrostu liczby lekarzy wykonujących zawód.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.