Czas czytania: około min.

O ile wzrósł dług Skarbu Państwa w czasie pandemii?

24.08.2020 godz. 20:21

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jarosław Sachajko podczas audycji „Poranek Radia TOK FM” odniósł się do wysokości długu Skarbu Państwa. Poseł Kukiz’15 podaje prawidłowe dane. Od ogłoszenia pandemii COVID-19 przez WHO do czerwca br. dług Skarbu Państwa wzrósł o 9.10 proc., co mieści się w przyjętym w naszej metodologii marginesie błędu.

Czym jest zadłużenie Skarbu Państwa?

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nie definiuje wprost długu Skarbu Państwa. Ujmując najprościej, dług Skarbu Państwa to część państwowego długu publicznego.

Państwowy dług publiczny (PDP) jest wskaźnikiem zadłużenia sektora finansów publicznych określającym wysokość zobowiązań zaciągniętych przez poszczególne jednostki sektora na rynku finansowym (w tym bankowym). Wskaźnik ten uwzględnia zatem proces konsolidacji, czyli wyeliminowania wzajemnych zobowiązań w ramach sektora (np. nie uwzględnia się wartości skarbowych papierów wartościowych znajdujących się w portfelach jednostek sektora finansów publicznych, a także pożyczek udzielonych z budżetu państwa dla samorządów terytorialnych czy dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Ile wyniosło zadłużenie Skarbu Państwa na początku pandemii, a ile wynosi dziś?

Ministerstwo Finansów co miesiąc umieszcza dane o wysokości długu Skarbu Państwa na swojej stronie. Zgodnie z tymi informacjami zadłużenie Skarbu Państwa:

Dane dotyczące zadłużenia Skarbu Państwa na koniec lipca są na razie szacunkowe. Zgodnie z nimi dług Skarbu Państwa na koniec lipca wyniósł ok. 1094,3 mld zł. W porównaniu z końcem lutego oznacza to wzrost o 9,68 proc. Jako że wypowiedź miała miejsce 20 lipca, w naszej analizie bierzemy pod uwagę dane z końca czerwca. Dług Skarbu Państwa z czerwca 2020 roku w porównaniu do:

  • marca 2020 roku wzrósł o 4,99 proc.,
  • lutego 2020 roku wzrósł o 9,10 proc.

Pandemia została oficjalnie ogłoszona przez WHO 11 marca 2020 roku. Wysokość długu Skarbu Państwa należy zatem porównać z danymi z końca lutego.

Z kolei w porównaniu do początku roku dane wskazują na wzrost o 114.853,4 mln zł, co oznacza zwiększenie zadłużenia o 11,8 proc.

Jak przedstawiała się sytuacja długu Skarbu Państwa w poprzednich latach?

Na koniec roku budżetowego:

  • 2019 kwota długu Skarbu Państwa wyniosła 973 338,2 mln zł,
  • 2018 kwota długu Skarbu Państwa wyniosła 954 269,3 mln zł,
  • 2017 kwota długu Skarbu Państwa wyniosła 928 473,0 mln zł,
  • 2016 kwota długu Skarbu Państwa wyniosła 928 662,2 mln zł,
  • 2015 kwota długu Skarbu Państwa wyniosła 834 550,6 mln zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub