Strona główna Wypowiedzi O ile wzrosły dochody polskich milionerów?

O ile wzrosły dochody polskich milionerów?

O ile wzrosły dochody polskich milionerów?

Tadeusz Cymański

Poseł
Suwerenna Polska

Jest coś takiego jak danina solidarnościowa w Polsce. Czyli jest to podatek 4 proc., uwaga, od nadwyżki ponad 1 mln zł dochodu. (…) 2 lata temu, 2020 rok, w Polsce ta danina wyniosła 1 mld 850 mln zł. (…) w 2021 2 mld 650 mln zł. Co to znaczy? Że dynamika wzrostu dochodu w grupie no, nie znakomitej, tylko ultra znakomitej, wynosiła 50,4 proc.

Salon Polityczny Trójki, 06.07.2022

Częściowy fałsz

Wypowiedź uznajemy za częściowy fałsz, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Salon Polityczny Trójki, 06.07.2022

Częściowy fałsz

Wypowiedź uznajemy za częściowy fałsz, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

 • 2020 roku przychody z daniny solidarnościowej do budżetu państwa wyniosły 1 845 346 tys. zł.roku 2021 było to 2 640 783 tys. zł.
 • Obliczony na tej podstawie wzrost przychodu z daniny solidarnościowej wynosi 43,1 proc., a nie, jak sugeruje poseł Cymański, 50,3 proc.
 • Wzrost przychodu z daniny solidarnościowej to nie to samo co wzrost dochodu w grupie osób płacących daninę. Według naszych obliczeń wzrost ten wyniósł ok. 32,5 proc.
 • Wypowiedź Tadeusza Cymańskiego oceniamy jako częściowy fałsz, ponieważ podał on prawidłowe dane na temat przychodu z daniny solidarnościowej, lecz pomylił się w obliczeniu wzrostu dochodu w grupie polskich milionerów. Pomyłka ta nie wpływa jednak na poparcie twierdzenia posła, że nastąpił wzrost dochodu w tej grupie.

Cymański o wprowadzeniu progu dochodowego dla programów pomocowych

Tadeusz Cymański, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był 6 lipca gościem programu Salon Polityczny Trójki. Na temat wspierania obywateli w czasach pogarszającej się sytuacji gospodarczej zadeklarował, że jest zwolennikiem zweryfikowania istniejących programów rządowych. Zasugerował przy tym, że np. w przypadku 500+ należałoby rozważyć wprowadzenie progu dochodowego.

Cymański argumentował ten pogląd, próbując przedstawić poprawiającą się w ostatnich latach sytuację finansową osób najlepiej zarabiających. Wykorzystał do tego dane dotyczące przychodów państwa z daniny solidarnościowej. Wzrost dochodów z tej daniny poseł uznał za wskaźnik wzrostu dochodów polskich milionerów.

Czym jest danina solidarnościowa?

Danina solidarnościowa obowiązuje od początku 2019 roku na mocy Ustawy o Funduszu Solidarnościowym. Zasady jej obliczania można znaleźć w rozdziale 6a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30h tej ustawy daninę solidarnościową w wysokości 4 proc. płacą osoby, których dochody wyniosły ponad 1 000 000 zł. Aby ustalić podstawę obliczenia daniny, należy pomniejszyć ten dochód o 1 000 000 zł oraz o zapłacone ubezpieczenia społeczne i dywidendy z zagranicznych firm, a także sprzedane w tych firmach udziały.

Ile pieniędzy wpływa do budżetu z daniny solidarnościowej?

Według sprawozdania budżetowego za rok 2020 (t. I, s. 534), w roku 2020 przychód z daniny solidarnościowej wyniósł 1 845 346 tys. zł. Przychód ten był wyższy od planowanego na początku 2020 roku o 695 346 tys. zł (czyli o 60,5 proc.).

W roku 2021, zgodnie z następnym sprawozdaniem (t. I, s. 557), przychód z daniny wyniósł 2 640 783 tys. zł. Był on ponownie wyższy od planowanego, tym razem o 883 783 tys. zł (czyli o 50,3 proc.).

W roku 2021 przychód z daniny solidarnościowej był zatem wyższy od przychodu z 2020 roku o 795 437 tys. zł, czyli o 43,1 proc.

Tadeusz Cymański podał więc prawidłową wysokość przychodów z daniny w latach 2020 i 2021 (1 mld 850 tys. zł i 2 mld 650 tys. zł). Pomylił się jednak, twierdząc, że jest to wzrost o 50,4 proc. W rzeczywistości przychody z daniny wzrosły o 43,1 proc.

Przychody z daniny i dochód milionerów to nie to samo

Informacja o przychodach z daniny solidarnościowej może wskazywać na wzrost dochodów w grupie polskich milionerów. Nie można jednak wyłącznie na jej podstawie obliczać dokładnego poziomu tego wzrostu.

Milionerzy płacą daninę solidarnościową jako 4 proc. od nadwyżki ponad 1 000 000 zł dochodu. Ich dochód można więc obliczyć na podstawie następującego wzoru:

dochody milionerów = (przychód z daniny x 4 proc.) + (liczba milionerów x 1 000 000 zł)

Według informacji Ministerstwa Finansów, które przedstawia w swoim raporcie firma KPMG (s. 8), w roku 2020 daninę solidarnościową zapłaciło 35 tys. osób. Z kolei według danych, jakie przekazało nam ministerstwo w ramach prawa dostępu do informacji publicznej, w roku 2021 było to już 41,5 tys. podatników.

Na podstawie tych informacji możemy obliczyć, że dochody osób najlepiej zarabiających w Polsce wynosiły:

w 2020 roku:

 • dochody = (1 845 000 000 zł x 4 proc.) + (35 000 × 1 000 000 zł)
 • dochody = 81 125 000 000 zł

w 2021 roku:

 • dochody = (2 640 000 000 zł x 4 proc.) + (41 500 × 1 000 000 zł)
 • dochody = 107 500 000 000 zł.

W 2021 roku milionerzy osiągnęli zatem dochód o 26,375 mld zł wyższy niż w roku 2020, co stanowi wzrost o ok. 32,5 proc. Wzrost dochodów w grupie osób najlepiej zarabiających jest więc wyraźnie widoczny, choć nie tak duży, jak twierdzi poseł Cymański.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy