Strona główna Wypowiedzi O ile zmniejszyła się liczba wybudowanych statków w polskich stoczniach?

O ile zmniejszyła się liczba wybudowanych statków w polskich stoczniach?

O ile zmniejszyła się liczba wybudowanych statków w polskich stoczniach?

Arkadiusz Marchewka

Poseł
Platforma Obywatelska

W 2016 r. stworzyliście tzw. ustawę stoczniową, która miała dać nowe szanse i możliwości na budowę statków. Sprawdźmy więc, ile tych statków buduje się dzisiaj w Polsce. Panie ministrze, to świeży „Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej” sprzed kilkunastu dni. Dla porównania, w 2010 r. wybudowano 24 statki, a w 2012 r. – 12, czyli o połowę mniej, w 2018 r. – 6 statków, w 2019 r. – 5 statków.

Posiedzenie Sejmu, 21.01.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 21.01.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • W 2016 roku Sejm przyjął tzw. ustawę stoczniową mającą pobudzić polski przemysł stoczniowy
  • W roku 2018 i 2019 wybudowano odpowiednio 6 i 5 statków – najmniej licząc co najmniej od roku 2010, w którym wybudowano 24 jednostki pływające.

„Ustawa stoczniowa”

6 lipca 2016 roku Sejm przyjął ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych zwaną potoczenie „ustawą stoczniową”. Celem nowego aktu prawnego miało być pobudzenie rozwoju szeroko rozumianego polskiego przemysłu morskiego ze szczególnym uwzględnieniem preferencji podatkowych.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy:

„(ustawa – przyp. Demagog) Stanowi odpowiedź na konieczność zapewnienia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych niezbędnych dla wykreowania w Polsce działalności przemysłowej, naukowej i finansowej, ukierunkowanej na rozwój istniejących i stworzenie nowych polskich podmiotów gospodarczych posiadających zdolność zawierania i realizowania kontraktów na budowę statków morskich i śródlądowych jako produktu finalnego powstałego na terytorium RP, jak również na rozwój i stworzenie podmiotów w ramach przemysłów komplementarnych”.

Ile statków budujemy w Polsce?

Główny Urząd Statystyczny co 12 miesięcy publikuje „Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej”, w którym możemy znaleźć m.in. dane dotyczące liczby wybudowanych statków w polskich stoczniach. Znajdują się one również w wydawanych co dwa lata opracowaniach poświęconych gospodarce morskiej.

Dane dotyczące liczby wybudowanych statków prezentują się następująco:

W roku 2017, kiedy ustawa weszła w życie, liczba wybudowanych statków uległa zwiększeniu. W kolejnych dwóch latach odnotowano jednak spadek o ponad połowę. Arkadiusz Marchewka przytoczył poprawne dane dla lat 2019, 2018 i 2010. Pomylił się nieznacznie na swoją niekorzyść co do danych za rok 2012, w którym to wybudowano o trzy statki więcej, niż sugeruje poseł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!