Czas czytania: około min.

O ile zmniejszyła się liczba wybudowanych statków w polskich stoczniach?

15.02.2021 godz. 13:03

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

  • W 2016 roku Sejm przyjął tzw. ustawę stoczniową mającą pobudzić polski przemysł stoczniowy
  • W roku 2018 i 2019 wybudowano odpowiednio 6 i 5 statków – najmniej licząc co najmniej od roku 2010, w którym wybudowano 24 jednostki pływające.

„Ustawa stoczniowa”

6 lipca 2016 roku Sejm przyjął ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych zwaną potoczenie „ustawą stoczniową”. Celem nowego aktu prawnego miało być pobudzenie rozwoju szeroko rozumianego polskiego przemysłu morskiego ze szczególnym uwzględnieniem preferencji podatkowych.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy:

„(ustawa – przyp. Demagog) Stanowi odpowiedź na konieczność zapewnienia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych niezbędnych dla wykreowania w Polsce działalności przemysłowej, naukowej i finansowej, ukierunkowanej na rozwój istniejących i stworzenie nowych polskich podmiotów gospodarczych posiadających zdolność zawierania i realizowania kontraktów na budowę statków morskich i śródlądowych jako produktu finalnego powstałego na terytorium RP, jak również na rozwój i stworzenie podmiotów w ramach przemysłów komplementarnych”.

Ile statków budujemy w Polsce?

Główny Urząd Statystyczny co 12 miesięcy publikuje „Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej”, w którym możemy znaleźć m.in. dane dotyczące liczby wybudowanych statków w polskich stoczniach. Znajdują się one również w wydawanych co dwa lata opracowaniach poświęconych gospodarce morskiej.

Dane dotyczące liczby wybudowanych statków prezentują się następująco:

W roku 2017, kiedy ustawa weszła w życie, liczba wybudowanych statków uległa zwiększeniu. W kolejnych dwóch latach odnotowano jednak spadek o ponad połowę. Arkadiusz Marchewka przytoczył poprawne dane dla lat 2019, 2018 i 2010. Pomylił się nieznacznie na swoją niekorzyść co do danych za rok 2012, w którym to wybudowano o trzy statki więcej, niż sugeruje poseł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub