Strona główna Wypowiedzi Osoby zatrudnione w Polsce

Osoby zatrudnione w Polsce

Osoby zatrudnione w Polsce

Elżbieta Rafalska

Pracujących mamy ponad 16 mln Polaków i tak mamy w każdym kwartale 2016 roku.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Jak wynika z “Kwartalnej informacji o rynku pracy w drugim kwartale 2016 roku” z 25 sierpnia 2016 r., w pierwszym kwartale 2016 roku zatrudnienie wynosiło 16 012 000 osób, a w drugim 16 182 000 osób. “Monitoring Rynku Pracy – Kwartalna Informacja o rynku pracy – czwarty kwartał 2016 roku” podaje, że w trzecim kwartale 2016 r. bycie zatrudnionym zadeklarowało 16 266 000 osób, zaś w czwartym liczba ta wyniosła 16 325 000.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności jest cyklicznie przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny. Ma ono na celu m.in. obliczenie liczby osób w wieku 15 lat i więcej, które deklarują zatrudnienie. Jest to podstawowe źródło informacji o rynku pracy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy