Strona główna Wypowiedzi Płaca minimalna w Polsce. Ile kobiet otrzymuje najniższą pensję?

Płaca minimalna w Polsce. Ile kobiet otrzymuje najniższą pensję?

Płaca minimalna w Polsce. Ile kobiet otrzymuje najniższą pensję?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Nowa Lewica

W Polsce, pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, co piąta Polka zarabia na poziomie płacy minimalnej.

Fakty po Faktach, 06.11.2022

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Fakty po Faktach, 06.11.2022

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Według raportu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w 2019 roku ok. 18 proc. Polek zarabiało pensję minimalną. Średnia unijna wyniosła 8,7 proc.
 • Między 2019 a 2021 rokiem wysokość pensji minimalnej wzrosła z 2 250 zł do 2 800 zł. Jednocześnie zwiększyła się liczba osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie z 1,5 do 2,2 mln. Nie posiadamy jednak informacji, w jaki sposób prezentuje się podział osób ze względu na płeć.
 • Z powodu braku aktualnych danych wypowiedź Agnieszki Dziemianowicz-Bąk uznajemy za nieweryfikowalną

Dziemianowicz-Bąk: PiS pozwala na dyskryminację kobiet

Nie cichną echa wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na temat przyczyn niskiej dzietności Polek. Zdaniem prezesa PiS jedną z nich może być alkoholizm wśród kobiet.

Z taką tezą nie zgadza się posłanka Dziemianowicz-Bąk, w opinii której winne są warunki socjoekonomiczne. Dla zobrazowania trudnej sytuacji kobiet przywołała statystyki mówiące, że nawet co piąta Polka otrzymuje za wykonaną pracę wyłącznie minimalne wynagrodzenie.

Przedstawicielka Lewicy dodała, że kobiety spotykają się z licznymi trudnościami na rynku pracy. Jako przykład wskazała na sytuację w sieci sklepów Kaufland, której związki zawodowe zarzucają dyskryminację płacową kobiet korzystających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

Europejki częściej zarabiają pensję minimalną

W październiku ubiegłego roku Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy opublikowała raport dotyczący różnic w zarobkach w zależności od płci. Instytucja pochyliła się nad sytuacją najmniej zarabiających. Pod uwagę wzięto dane z 2019 roku.

Z publikacji wynika, że  ok. 7 proc. pracowników w UE zarabiało na poziomie ustawowego minimum (lub odrobinę mniej albo więcej). Częściej w takim położeniu znajdowały się kobiety (8,7 proc.) niż mężczyźni (5 proc.).

Wśród osób zarabiających pensję minimalną kobiety stanowiły ponad 60 proc. osób. W prawie każdym państwie członkowskim ponad połowę całkowitej liczby osób zarabiających minimalne wynagrodzenie stanowiły kobiety.

Prawie co piąta Polka pracuje za stawkę podstawową

Na tle pozostałych państw Unii Europejskiej Polska zajęła niechlubne drugie miejsce pod względem nierówności. Z raportu Eurofound wynika, że w naszym państwie prawie co piąta kobieta (18 proc.) zarabiała pensję minimalną.

Warto zaznaczyć, że taka sytuacja może wynikać z systematycznego podnoszenia progu najniższego wynagrodzenia. Z tego powodu więcej ludzi mieści się w tym przedziale w statystykach. W 2019 roku, do którego odwołuje się Eurofound, pensja minimalna wynosiła 2 250 zł. W 2021 płaca minimalna została podniesiona do poziomu 2 800 zł.

Statystyki potwierdzają, że przełożyło się to na wzrost liczby osób otrzymujących minimalne świadczenie z 1,5 do 2,2 mln. Nie wiemy jednak, ile z tych 2,2 mln osób stanowią kobiety.

Luka płacowa w Polsce niższa niż średnia unijna

Pod pojęciem luki płacowej rozumiemy różnice pomiędzy średnimi stawkami godzinowymi brutto, które otrzymują kobiety i mężczyźni na podobnych stanowiskach. Według Parlamentu Europejskiego średnia luka płacowa w Unii Europejskiej w 2020 roku wyniosła 13 proc.

Polska wypada korzystnie na tle UE. Luka płacowa w naszym państwie to 4,5 proc., czyli mniej niż średnia. Najmniejsze różnice w zarobkach ze względu na płeć odnotowano w Luksemburgu (0,7 proc.), a najwyższe w Łotwie (22,3 proc.)

Parlament Europejski wymienia kilka powodów różnic płacowych pomiędzy kobietami a mężczyznami:

 • kobiety częściej pracują w niepełnym wymiarze godzinowym i wykonują więcej pracy nieodpłatnej (takiej jak opieka nad dziećmi czy obowiązki domowe),
 • kobiety częściej robią przerwy w karierze zawodowej z powodów rodzinnych,
 • kobiety częściej pracują w niskopłatnych sektorach,
 • kobiety otrzymują mniejsze wynagrodzenie na stanowiskach kierowniczych oraz rzadziej je piastują.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!