Strona główna Wypowiedzi Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Jeżeli mamy wśród osób, które są uhonorowane przez Instytut Yad Vashem, najwięcej drzew zasadzonych na cześć polskich bohaterów, którzy ratowali rodziny żydowskie w trakcie drugiej wojny światowej, to jest najbardziej namacalny dowód poświęcenia polskich rodzin i ich działania na rzecz ratowania rodzin żydowskich.

Polskie Radio Program I, 28.02.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 28.02.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata jest izraelskim odznaczeniem cywilnym, nadawanym nie-Żydom, którzy podczas II Wojny Światowej ratowali Żydów.

Zwyczajowo odznaczeni mieli prawo posadzić drzewo w Ogrodzie Sprawiedliwych, jednak z powodu ograniczonej przestrzeni zwyczaj zaniechano. Wśród drzew stoją pamiątkowe tablice, na których wyryto nazwiska wszystkich uhonorowanych.

Zgodnie z danymi Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem do 1 stycznia 2017 roku odznaczono łącznie 26 513 Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, z czego 6 706 wyróżnionych stanowili Polacy. Polscy Sprawiedliwi stanowią więc 25,3% wszystkich odznaczonych, co jest najwyższym odsetkiem wyróżnionych wśród wszystkich narodowości. Pełną listę odznaczonych Polaków można znaleźć tutaj.

Drugie miejsce pod względem liczby Sprawiedliwych zajęli Holendrzy (5 595 odznaczonych), a trzecie Francuzi (3 995 odznaczonych).

Dania, mimo istotnego wkładu w pomoc Żydom w trakcie II Wojny Światowej (7 220 ocalonych Żydów), uzyskała jedynie 22 odznaczenia. Wynika to z faktu, iż członkowie duńskiego ruchu oporu postrzegali swoje działania kolektywnie i nie chcieli, by Instytut odznaczał ich indywidualnie.

 

 

Share The Facts
Władysław Kosiniak-Kamysz
Prezes PSL

 

Mamy wśród osób, które są uhonorowane przez Instytut Yad Vashem, najwięcej drzew zasadzonych na cześć polskich bohaterów.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!