Strona główna Wypowiedzi Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

Władysław Kosiniak-Kamysz

Jeżeli mamy wśród osób, które są uhonorowane przez Instytut Yad Vashem, najwięcej drzew zasadzonych na cześć polskich bohaterów, którzy ratowali rodziny żydowskie w trakcie drugiej wojny światowej, to jest najbardziej namacalny dowód poświęcenia polskich rodzin i ich działania na rzecz ratowania rodzin żydowskich.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 28.02.2018

Tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata jest izraelskim odznaczeniem cywilnym, nadawanym nie-Żydom, którzy podczas II Wojny Światowej ratowali Żydów.

Zwyczajowo odznaczeni mieli prawo posadzić drzewo w Ogrodzie Sprawiedliwych, jednak z powodu ograniczonej przestrzeni zwyczaj zaniechano. Wśród drzew stoją pamiątkowe tablice, na których wyryto nazwiska wszystkich uhonorowanych.

Zgodnie z danymi Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem do 1 stycznia 2017 roku odznaczono łącznie 26 513 Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, z czego 6 706 wyróżnionych stanowili Polacy. Polscy Sprawiedliwi stanowią więc 25,3% wszystkich odznaczonych, co jest najwyższym odsetkiem wyróżnionych wśród wszystkich narodowości. Pełną listę odznaczonych Polaków można znaleźć tutaj.

Drugie miejsce pod względem liczby Sprawiedliwych zajęli Holendrzy (5 595 odznaczonych), a trzecie Francuzi (3 995 odznaczonych).

Dania, mimo istotnego wkładu w pomoc Żydom w trakcie II Wojny Światowej (7 220 ocalonych Żydów), uzyskała jedynie 22 odznaczenia. Wynika to z faktu, iż członkowie duńskiego ruchu oporu postrzegali swoje działania kolektywnie i nie chcieli, by Instytut odznaczał ich indywidualnie.

 

 

Share The Facts
Władysław Kosiniak-Kamysz
Prezes PSL

 

Mamy wśród osób, które są uhonorowane przez Instytut Yad Vashem, najwięcej drzew zasadzonych na cześć polskich bohaterów.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy