Czas czytania: około min.

Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

28.02.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata jest izraelskim odznaczeniem cywilnym, nadawanym nie-Żydom, którzy podczas II Wojny Światowej ratowali Żydów.

Zwyczajowo odznaczeni mieli prawo posadzić drzewo w Ogrodzie Sprawiedliwych, jednak z powodu ograniczonej przestrzeni zwyczaj zaniechano. Wśród drzew stoją pamiątkowe tablice, na których wyryto nazwiska wszystkich uhonorowanych.

Zgodnie z danymi Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem do 1 stycznia 2017 roku odznaczono łącznie 26 513 Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, z czego 6 706 wyróżnionych stanowili Polacy. Polscy Sprawiedliwi stanowią więc 25,3% wszystkich odznaczonych, co jest najwyższym odsetkiem wyróżnionych wśród wszystkich narodowości. Pełną listę odznaczonych Polaków można znaleźć tutaj.

Drugie miejsce pod względem liczby Sprawiedliwych zajęli Holendrzy (5 595 odznaczonych), a trzecie Francuzi (3 995 odznaczonych).

Dania, mimo istotnego wkładu w pomoc Żydom w trakcie II Wojny Światowej (7 220 ocalonych Żydów), uzyskała jedynie 22 odznaczenia. Wynika to z faktu, iż członkowie duńskiego ruchu oporu postrzegali swoje działania kolektywnie i nie chcieli, by Instytut odznaczał ich indywidualnie.

 

 

Share The Facts
Władysław Kosiniak-Kamysz
Prezes PSL

 

Mamy wśród osób, które są uhonorowane przez Instytut Yad Vashem, najwięcej drzew zasadzonych na cześć polskich bohaterów.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.