Czas czytania: około min.

Paulina Hennig-Kloska o wysokości rezerwy ogólnej budżetu

22.01.2019 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wysokość rezerwy ogólnej w budżecie przyjętym na rok 2019 nie jest rekordowa, ponieważ wyższa była już w roku ubiegłym.

Posłanka Paulina Hennig-Kloska poruszyła kwestię wzrostu rezerwy ogólnej przyjętej w nowym budżecie. Zasugerowała ona, że jej „rekordowa wysokość” może być powiązana z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi i chęcią finansowania przez rząd dodatkowych inwestycji właśnie z puli rezerwy ogólnej.

ustawie budżetowej wyróżnione są dwa typy rezerw: ogólna i celowa. Rezerwa ogólna jest rezerwą obligatoryjną, musi znaleźć się w ustawie budżetowej, a jej wysokość nie może być wyższa niż 0,2% wydatków budżetowych. Rezerwą ogólną dysponuje Rada Ministrów, Może ona jednak upoważnić premiera lub Ministra Finansów do dysponowania rezerwą do określonej wysokości na poszczególny cel.

Rezerwy celowe to rezerwy fakultatywne, którymi dysponuje Minister Finansów, a ich łączna wysokość nie może przekroczyć 5% wydatków. Pieniądze z rezerwy celowej są dzielone przez Ministra Finansów w porozumieniu z pozostałymi instytucjami publicznymi.

Według ustawy budżetowej na 2018 rok, wysokość rezerwy ogólnej wyniosła 261 723 000 złotych. Z kolei w tegorocznej ustawie budżetowej wysokość rezerwy ogólnej wyniosła 237 500 000 złotych. To oznacza, że wysokość tegorocznej rezerwy budżetowej jest niższa od zeszłorocznej o 24 223 000 złotych, tj. o ok. 9,25%.

Inaczej wygląda to w przypadku sumy rezerw celowych: w 2018 roku wyniosła ona ok. 23,7 mld złotych, a w tym roku jest to ok. 30 mld złotych. Tym samym tegoroczna suma ta jest o 6,3 mld złotych wyższa od zeszłorocznej, tj. o ok. 26,5%.

W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.