Czas czytania: około min.

Rząd zapowiada reformę. Ilu skazanych nie odbywa kar?

13.07.2022 godz. 13:44

Wypowiedź

fot. klub-lewica.org.pl

Prawda

Analiza w pigułce

  • Według danych Służby Więziennej w maju br. liczba osób, które nie stawiły się do odbycia kary pomimo upływu terminu, wynosiła prawie 37 tys.
  • Od końca 2020 roku liczba osób unikających odbycia kary każdego miesiąca wynosi ok. 40 tys. Na tej podstawie wypowiedź Anity Kucharskiej-Dziedzic oceniamy jako prawdziwą.

Zmiany w polskim więziennictwie

Podczas posiedzenia Sejmu 7 lipca posłowie debatowali nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego. Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia zmianę przepisów koniecznością poprawy warunków bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, ochrony społeczeństwa przed sprawcami najcięższych przestępstw oraz zapewnienia lepszych warunków wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Zlikwidowane zostaną ponadto nadmierne przywileje więźniów. Przykładowo reforma wprowadza zasadę udzielania skazanym świadczeń zdrowotnych z zachowaniem reguł obowiązujących wszystkich pacjentów.

Koniec z wzywaniem skazanych do stawienia się

Wraz z nowelizacją mają zostać usprawnione także procedury związane z wykonywaniem kar pozbawienia wolności. Projekt przewiduje wyeliminowanie wezwania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym.

Kolejnym założeniem jest wprowadzenie zasady, że to sąd w każdym przypadku będzie wydawał polecenie zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego. Skazany nie będzie wcześniej wzywany do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym.

Walka z unikaniem kar

Autorzy projektu uzasadniają te rozwiązania tym, że spośród osób wezwanych do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym tylko niewielki odsetek skazanych wywiązuje się z tego obowiązku.

Na ten sam problem zwróciła uwagę Anita Kucharska-Dziedzic. Według posłanki Lewicy umieszczenie osób unikających kary w krótkim czasie w więzieniach niesie jednak pewne zagrożenia.

– Mamy 40 tys. ludzi na wolności mimo otrzymania wezwania do stawiennictwa. To jest problem. Jeśli teraz dołożycie ich do tych 70 tys. osadzonych, mamy gotowy bunt – mówiła podczas debaty sejmowej. Zarzuciła również rządzącym brak pomysłu na zwiększenie pojemności więzień.

Prawie 40 tys. osób unika kary

Jak wynika danych Służby Więziennej, w maju liczba osób, które nie stawiły się do odbycia kary pomimo upływu terminu, wynosiła 36 854. Miesiąc wcześniej takich skazanych było o ok. 1,2 tys. więcej.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy liczba osób unikających kary więzienia wahała się ok. 40 tys. (najczęściej ok. 38 tys.). Maj przyniósł pod tym względem pewien spadek. Trudno jednak przewidywać, do jakiego stopnia jest to trwała tendencja, a w jakim stopniu tylko chwilowe wahnięcie.

Majowy wynik jest najniższy od października 2020 roku. Wówczas liczba skazanych, którzy nie stawili się do odbycia kary, wynosiła 36 622. Ostatni raz liczba takich osób była wyraźnie niższa latem 2020 roku (sierpień – 33 833 osoby, wrzesień – 34 556 osób).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub