Strona główna Wypowiedzi Rządowe programy mieszkaniowe. Jakie przyniosły efekty?

Rządowe programy mieszkaniowe. Jakie przyniosły efekty?

Rządowe programy mieszkaniowe. Jakie przyniosły efekty?

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

My realizowaliśmy (…) ambitny program wtedy, kiedy miałem zaszczyt być premierem polskiego rządu, i to doprowadziło do zbudowania ok. 250 tys. mieszkań. (…) Jak dziś pamiętam (…) słowa premiera Morawieckiego i to w 2019 roku (…) „To jest moje zobowiązanie” – mówił Morawiecki – „Ma być w budowie 100 tys. mieszkań z tego programu. Rozliczycie mnie z tej obietnicy”. (…) 7 lat rządzicie (Prawo i Sprawiedliwość – przyp. Demagog), udało Wam się zbudować dla ludzi 20 tys. mieszkań.

Wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego KO w Łodzi, 28.02.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego KO w Łodzi, 28.02.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • W czasach rządu Donalda Tuska dzięki programom „Rodzina na swoim” oraz „Mieszkanie dla młodych” udzielono wsparcia finansowego na zakup ok. 200 tys. mieszkań.
 • Od 2016 roku do 2018 roku zaakceptowano 79 669 wniosków o dofinansowanie zakupu pierwszego mieszkania w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.
 • Obecnie działający program „Mieszkanie Plus” do 30 listopada 2022 roku dotyczył 18,4 tys. mieszkań wybudowanych w 2022 roku i 24,6 tys. mieszkań będących w trakcie budowy.
 • Donald Tusk uwypukla swoje osiągnięcia w ramach polityki mieszkaniowej oraz porównuje je z programem realizowanym przez rząd PiS. Polityk pomija jednak istotny kontekst, ponieważ za jego rządów nie budowano nieruchomości w ramach programów mieszkaniowych, lecz wspierano wnioskodawców finansowo w zakupie pierwszego mieszkania. Na tej podstawie wypowiedź oceniamy jako manipulację.

Tusk: Mieszkanie prawem, nie towarem

Platforma Obywatelska ogłosiła propozycję nowego programu mieszkaniowego. Polega on m.in. na wprowadzeniu kredytów z zerowym oprocentowaniem dla osób kupujących pierwsze mieszkanie,  dopłat do czynszu oraz dodatkowych funduszy na remonty. Przewodniczący partii podsumował obietnice podczas wizyty w Pabianicach.

Natomiast podczas wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Tusk podkreślił, że jego partia jest bardziej wiarygodna w kwestii mieszkalnictwa od obozu Zjednoczonej Prawicy.

Podkreślił, że za czasów, gdy to on piastował stanowisko premiera, rządowy program doprowadził do wybudowania 250 tys. mieszkań, natomiast z inicjatywy PiS w ostatnich latach zbudowano ich zaledwie 20 tys.

Sytuacja mieszkaniowa – Polska za Zachodem

Narodowy Program Mieszkaniowy (NPM) został przyjęty w 2016 roku. Jednym z jego celów do 2030 roku jest, że liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców powinna osiągnąć wielkość mieszczącą się w aktualnej średniej Unii Europejskiej.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii szacuje, że wartość wskaźnika od 2014 roku wzrosła z poziomu 363 i wynosi obecnie ok. 407. Docelowo liczba ta ma wzrosnąć do poziomu 435 mieszkań na 1 tys. mieszkańców w 2030 roku.

Przywołana przez Tuska obietnica Mateusza Morawieckiego została wygłoszona podczas konwencji w kwietniu 2018 roku. Premier ogłosił wówczas, że w 2019 roku w budowie będzie 100 tys. mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Kilka dni później podkreślił, że jest to jego zobowiązanie, i dodał:

„Rozliczycie mnie państwo, popatrzycie na dzisiejszą datę i za rok w kwietniu zobaczymy, czy chociaż 40, 50, 60 tysięcy mieszkań z tego programu Mieszkanie plus zostanie wybudowanych”.

Programy dopłat do zakupu mieszkania w czasach premiera Tuska

W 2006 roku, czyli jeszcze przed objęciem stanowiska szefa rządu przez Tuska, przyjęta została ustawa o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. To na jej podstawie funkcjonował program „Rodzina na swoim”.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BKG) program „Rodzina na swoim”, działający w latach 2007–2012, pomógł nabyć mieszkanie ponad 190 tys. Polakom.

Program nie skupiał się jednak na budowie mieszkań lub domów, lecz na dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, na budowę i zakup domu jednorodzinnego albo na wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej.

Łącznie ponad 200 tys. przyjętych wniosków

W 2013 roku ustawą – w miejsce poprzedniego programu – powołano program „Mieszkanie dla młodych”. Nowy projekt zakładał dopłaty finansowe na nabycie pierwszego mieszkania – lokalu mieszkalnego albo domu rodzinnego, a także zwrot za część wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne, w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

Według sprawozdania z realizacji rządowego programu, przygotowanego przez BGK, wynika, że w ostatnim roku sprawowania urzędu premiera przez Tuska liczba zaakceptowanych wniosków wyniosła 9 141. Rok później, w 2015 roku, przyjęto 21 888 wniosków.

Po zsumowaniu, za czasów Donalda Tuska w ramach rządowych programów mieszkaniowych przyjęto ok. 200 tys. wniosków na wsparcie w zakupie pierwszego mieszkania. Ani program „Rodzina na swoim”, ani „Mieszkanie dla młodych” nie zakładały budowania mieszkań przez państwo.

Polityka mieszkaniowa za rządów Zjednoczonej Prawicy

odpowiedzi na interpelację poselską, dotyczącą zasobów mieszkaniowych w Polsce, wynika, że według stanu na 30 listopada 2022 roku w ramach programu „Mieszkanie Plus” do użytku oddano ponad 18,4 tys. lokali mieszkalnych. Jednocześnie w budowie pozostaje kolejnych 24,6 tys. mieszkań.

Poza mieszkaniami program zakłada również tworzenie miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych. Na 30 listopada ub.r. stworzono 359 takich miejsc, a 319 jest w trakcie tworzenia.

Najwyższa Izba Kontroli określiła program mianem „fiaska”, a kontrolerzy zwracają uwagę na brak skutecznych i spójnych ze sobą rozwiązań prawnych oraz na opieszałość we wdrażaniu aktów wykonawczych.

Równocześnie przez trzy lata rządów Zjednoczonej Prawicy wciąż obowiązywał program „Mieszkanie dla młodych”. W latach 2016–2018 liczba zaakceptowanych wniosków była równa kolejno: 27 085, 26 539 i 26 045. Daje to łącznie 79 669 wnioskodawców, którym udzielono wsparcia w nabyciu pierwszego mieszkania.

Większość nowych mieszkań budują deweloperzy i sami obywatele

Ogólne dane o budownictwie mieszkaniowym są gromadzone i udostępniane co roku przez Główny Urząd Statystyczny. Zdecydowanie największy udział w oddawaniu do użytku nowych mieszkań mają deweloperzy oraz inwestorzy indywidualni. W 2022 roku odpowiadali oni za 98,4 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań.

Zgodnie z danymi GUS w ciągu ostatnich 15 lat liczba mieszkań oddawanych do użytku w ciągu roku zwiększyła się o ponad 100 tys. W latach 2007–2015 oddawano do użytku średnio 146,3 tys. mieszkań rocznie, a za rządów PiS było to dotychczas średnio 204 tys.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!