Strona główna Wypowiedzi Smog bodźcem potrzebnym organizmowi? Nie! Szkodzi zdrowiu

Smog bodźcem potrzebnym organizmowi? Nie! Szkodzi zdrowiu

Smog bodźcem potrzebnym organizmowi? Nie! Szkodzi zdrowiu

Jan Duda

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Ja się wychowałem w miasteczku (…), które (…) miało dym po prostu było zasmrodzone nie gorzej niż Kraków. Wyrosłem na zdrowego człowieka bez alergii, bez niczego, bo organizm też potrzebuje pewnych bodźców (np. smogu – przyp. Demagog), oczywiście, że nadmiar bodźców szkodzi, ale spróbujmy się odizolować od wszystkich szkodliwych bodźców, umrzemy w ciągu tygodnia.

Posiedzenie Sejmiku Województwa Małopolskiego, 04.07.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmiku Województwa Małopolskiego, 04.07.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Smog jest trującą mieszaniną pyłów i gazów. Atakuje drogi oddechowe i powoduje ich podrażnienie, stany zapalne i infekcje. Wchodzące w skład smogu pyły PM2,5 i PM10 mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego.
 • Krótkoterminowe (1-2 dni) narażenie na pył PM2,5 znacząco podwyższa ryzyko zatrzymania krążenia. Z kolei krótka styczność z dioksynami uderza w układ hormonalny i zdrowie reprodukcyjne.
 • Smog może przyczyniać się do rozwoju poważnych schorzeń, np. raka płuc i innych chorób nowotworowych. Prowadzi także do  cięższego przebiegu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
 • W skrajnych przypadkach smog prowadzi także do śmierci. W 2019 roku 39 300 osób w Polsce zmarło przedwcześnie w związku z zanieczyszczeniem powietrza pyłem zawieszonym.
 • Smog negatywnie oddziałuje na zdrowie człowieka już nawet przy niewielkiej ilości. W szczególności zagrożony jest układ oddechowy oraz krwionośny. Ponadto ekspozycja na smog może prowadzić do przedwczesnej śmierci. W związku z tym wypowiedź Jana Dudy uznajemy za fałszywą.

Jan Duda: Smog jest bodźcem, a organizm potrzebuje bodźców

4 lipca 2022 roku w Sejmiku Województwa Małopolskiego odbyła się dyskusja dotycząca tzw. kopciuchów – głównego źródła zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Przestarzałe piece emitują aż 10 razy więcej pyłów niż kotły najwyższej klasy emisyjnej.

Małopolscy radni Prawa i Sprawiedliwości, do których należy Jan Duda (ojciec prezydenta Polski), optują za wydłużeniem możliwości używania „kopciuchów” o kolejny rok. Obecnie z obowiązującym prawem „kopciuchy” powinny zostać wymienione do końca 2022 roku.

Jan Duda przekonywał, że smog nie musi mieć negatywnego wpływu na organizm człowieka, a on sam „wyrósł na zdrowego człowieka, bez alergii”. Polityk zasugerował wręcz, że smog może mieć pozytywne oddziaływanie na organizm człowieka, który „potrzebuje pewnych bodźców”. Czy to prawda?

Smog, czyli o zanieczyszczeniu powietrza

Smog (inaczej mgła inwersyjna) powstaje w wyniku połączenia dymu i mgły lub pary wodnej. Istnieją dwie odmiany smogu: 

 • smog fotochemiczny (tzw. typ Los Angeles) – obserwowany w klimacie sub- lub tropikalnym; powstaje głównie ze spalin samochodowych zawierających węglowodory, tlenki azotu oraz tlenek węgla,  
 • smog siarkowy (tzw. typ londyński) – powstaje w wyniku spalania węgla; charakteryzuje się wysoką koncentracją sadzy, tlenków siarki oraz tlenku węgla.

Pył PM2,5 – niebezpieczny składnik smogu

Za szczególnie niebezpieczny związek wchodzący w skład smogu uznaje się pył zawieszony PM2,5 (o średnicy do 2,5 mikrometra). Innymi składnikami smogu są: pył zawieszony PM10, benzo-alfa-piren, a także związki siarki, azotu, związki organiczne, metale ciężkie i dioksyny.

Głównym źródłem emisji PM10 i benzo-alfa-pirenu są procesy spalania z tzw. niskiej emisji (pozaprzemysłowej). Ich odsetek w niskiej emisji wynosi  odpowiednio 46 i 84 proc. Odpowiadają za to w dużej mierze gospodarstwa domowe palące węglem kamiennym i drewnem, a niekiedy także śmieciami i innymi odpadami nienadającymi się do spalania.

Już niewielka ilość smogu oddziałuje negatywnie na zdrowie człowieka

Gdy wdychamy zanieczyszczone powietrze, drobiny toksyn i pyły zawieszone przedostają się do naszego układu oddechowego. Powodują podrażnienia, infekcje, stany zapalne, a dzięki swoim małym rozmiarom mają też możliwość przeniknięcia do układu krwionośnego. Okazuje się, że nawet mały wzrost krótkoterminowej styczności (1-2 dni) z pyłem PM2,5 znacząco zwiększa ryzyko zatrzymania krążenia.

Smog ma negatywny wpływ nie tylko na układ oddechowy. Niewielkie dawki dioksyn prowadzą do zaburzenia gospodarki hormonalnej, a także prowadzą do problemów z płodnością źle wpływają na rozwijający się płód. Negatywnie na rozwój płodu wpływa także pył PM2,5, który może przenikać przez łożysko.

Oprócz alergii smog może przyczyniać się do rozwoju nowotworów płuc innych narządów, chorób kardiologicznych, ubytków poznawczychoraz cięższego przebiegu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Smog może prowadzić także do zgonu

W skrajnych przypadkach smog może prowadzić także do zgonu. Według najnowszego raportu „Air Quality in Europe 2021” w 2019 roku w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej 307 000 przedwczesnych zgonów było wynikiem narażenia na drobny pył zawieszony, z czego w Polsce z tego powodu zmarło w 39 300 osób.

Z kolei naukowcy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca wykonali w 2016 roku retrospektywne badanie, w którym dowiedli, że podczas podwyższonego poziomu smogu w powietrzu wzrasta ryzyko zgonu o 6 proc. Smog prowadzi także do częstszego występowania zawału serca (o 12 proc.), udaru mózgu (o 16 proc.) czy zatorowości płucnej (o 18 proc.).

Polacy narażeni na smog

Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w Unii Europejskiej, a nasz kraj należy do państw najbardziej zanieczyszczonych smogiem. W latach 2020 i 2021 wśród 40 najbardziej zanieczyszczonych miast UE, 16 było zlokalizowanychPolsce. Wśród nich znalazły się miasta z woj. małopolskiego: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz.

Ponadto z jednego z opublikowanych badań w czasopiśmie „Lancet” wynika, że polskie miasta należą do tych najbardziej obciążonych śmiertelnością w związku z obecnością pyłu PM2,5.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy