Czas czytania: około min.

Teresa Czerwińska o „exit tax”

29.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r., znana też jako ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive), wprowadza pięć głównych narzędzi przeciwko firmom i spółkom, które próbują unikać opodatkowania. Jednym z nich jest właśnie „exit taxation”. Jak wyjaśnia na swojej stronie Komisja Europejska, podatek ma być barierą dla firm, które relokują do rajów podatkowych produkty w fazie rozwoju, które faktycznie wygenerowały dochód w kraju UE. Dotyczy to też przeniesienia zakładu czy innych aktywów.

Na gruncie krajowym implementacja dyrektywy będzie przeprowadzona ustawą nowelizującą m.in. Ordynację podatkową i ustawy o podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Aktualnie ukończono prace nad nią w Rządowym Centrum Legislacji i 28.09. br. skierowano ją do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

odpowiedzi na interpelację poselską nr 24057 posła Ryszarda Petru Ministerstwo Finansów przywołuje motyw 10 preambuły do tejże dyrektywy, który wyjaśnia te zagadnienia następująco: „podatki od niezrealizowanych zysków kapitałowych mają na celu zapewnienie, aby w przypadku przeniesienia przez podatnika aktywów lub rezydencji podatkowej poza jurysdykcję podatkową danego państwa, państwo to mogło opodatkować wartość ekonomiczną ewentualnych zysków kapitałowych osiągniętych na jego terytorium, chociaż zyski te nie zostały jeszcze zrealizowane w chwili dokonania zmiany jurysdykcji podatkowej”.

Warto wskazać jednak na dwie kwestie, które są warte zauważenia, choć na wpływają na ocenę wypowiedzi. Po pierwsze, rząd postanowił implementować dyrektywę od 1 stycznia 2019 r., mimo że ma na to czas do końca 2019 r. Po drugie, rozszerzył zakres jej stosowania, obejmując nią także osoby fizyczne. W obu przypadkach powołał się na fakt, że dyrektywa ustanawia minimalny poziom ochrony, ale zostawia państwom możliwość jej rozszerzenia (s.3 odpowiedzi).

Podsumowując, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Teresa Czerwińska
Minister finansów

 

To rozwiązanie (exit tax) jest implementacją dyrektywy unijnej (…) ATAD z 2016 r., która mówi o unikaniu opodatkowania z zysków wypracowanych w danym kraju.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub