Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #4

11.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Pawła Adamowicza pochodzi z prezydenckiej debaty Gazety Wyborczej.

Najnowsze dane na temat rozkłady populacji Gdańska na grupy wiekowe udało nam się znaleźć w Banku Danych Lokalnych. Według tych danych na koniec 2017 roku w Gdańsku mieszkało:

  • 34 463 osób w wieku 60-64 lat
  • 32 442 osób w wieku 65-69 lat
  • 20 226 osób w wieku 70-74 lat
  • 15 054 osób w wieku 75-79 lat
  • 12 357 osób w wieku 80-84 lat
  • 11 121 osób w wieku 85+ lat.

Oznacza to, że w Gdańsku mieszkało 125 663 osób w wieku 60 i więcej lat. Prezydent Adamowicz tylko nieznacznie zaokrąglił tę liczbę, zatem jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


Jest w Gdańsku osób powyżej 60 roku życia 120 tysięcy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.