Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #5

17.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas debaty wyborczej Paweł Adamowicz zaznaczył, że istotną gałęzią gdańskiej gospodarki jest turystyka. Jak zaznaczył, turystyka w Gdańsku szybko się rozwija, co widać między innymi po rosnącej liczbie hoteli.

Informacje na temat liczby hoteli w Gdańsku uzyskaliśmy zwracając się do Urzędu Miejskiego w trybie dostępu do informacji publicznej.

Jak widać w powyższej tabeli, w 2003 roku w Gdańsku było 14 hoteli, a w 2018 roku jest ich już 54, czyli 3,76 raza więcej. Zaokrąglenie do całych jednostek uznajemy za dopuszczalne, a wypowiedź Pawła Adamowicza za prawdziwą.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


Liczba hoteli wzrosła w ciągu ostatnich 15 lat czterokrotnie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.