Strona główna Wypowiedzi Wydatki na obronność państw członkowskich NATO

Wydatki na obronność państw członkowskich NATO

Wydatki na obronność państw członkowskich NATO

Krzysztof Lisek

Platforma Obywatelska

NATO oczekuje od swoich czlonkow wydatkow na bezpieczenstwo i obrone na poziomie minimum 2% PKB. A w UE modne jest ciecie budzetow obronnych

— Krzysztof Lisek (@KrzysztofLisek) marzec 4, 2014

 

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

NATO rzeczywiście wyznaczyło za cel osiągnięcie wydatków na obronę na poziomie 2% PKB, jednak jest to jedynie zalecenie, a nie prawnie wiążące zobowiązanie. Państwa UE mają obecnie tendencję do cięcia budżetów obronnych (średni spadek o 0,1 punktu procentowego w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego). Jednakże np. Wielka Brytania wykazuje przeciwny trend (wzrost o 0,1 p.p. w tym samym okresie), a Niemcy, Włochy czy Francja utrzymały dokładnie taki sam poziom wydatków na bezpieczeństwo w roku 2011 i 2012.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!