Strona główna Wypowiedzi Wzrost niektórych podatków od nieruchomości. Jak głosowali krakowscy radni?

Wzrost niektórych podatków od nieruchomości. Jak głosowali krakowscy radni?

Wzrost niektórych podatków od nieruchomości. Jak głosowali krakowscy radni?

Łukasz Kmita

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Całkiem niedawno, jak rozmawiałem tutaj z radnymi [miasta Krakowa – przyp. Demagog], podnieśli o prawie 20 proc. podatek od nieruchomości. Nasi radni Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciw, ale radni Platformy Obywatelskiej i prezydenckiego klubu głosowali za podwyżkami.

Konwencja samorządowa PiS w Krakowie, 17.03.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Konwencja samorządowa PiS w Krakowie, 17.03.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • 8 listopada 2023 roku radni Krakowa przyjęli uchwałę zmieniającą stawki podatków od nieruchomości. 
 • Za przyjęciem uchwały głosowali radni PO oraz Przyjaznego Krakowa, związanego z prezydentem Majchrowskim. Przeciwko podwyżkom byli radni PiS oraz klubu Kraków dla Mieszkańców.
 • Na mocy uchwały z szesnastu rodzajów podatku od nieruchomości podwyższono stawki ośmiu, sześć pozostawiono bez zmian, a dwie obniżono.
 • Podwyżki stawek oscylowały w granicach od 16,9 proc. do 20,3 proc.

Analiza powstała w ramach Weryfikatonu – maratonu sprawdzania informacji przed wyborami samorządowymi. Więcej sprawdzonych analiz znajdziesz na podstronie samorząd.

Kmita krytycznie o radnych PO

Zbliżają się wybory samorządowe, które odbęda się 7 kwietnia. Co za tym idzie – trwa kampania wyborcza. 17 marca swoją konwencję w Krakowie zorganizował PiS. Jedną z głównych postaci był kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa – Łukasz Kmita.

W trakcie swojego wystąpienia Kmita przestrzegał przed samorządowcami z ramienia Platformy Obywatelskiej, nazywając ich „wilkami w owczych skórach”. Aby uzasadnić swoje zdanie, polityk wspomniał o głosowaniu, w którym radni PO wraz z radnymi z ramienia prezydenta Jacka Majchrowskiego mieli opowiedzieć się za podniesieniem podatku od nieruchomości.

Czym jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości obejmuje: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich fragmenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do ostatniej grupy należą np. lotniska, mosty, tunele czy wolnostojące tablice reklamowe.

Do płacenia podatku od nieruchomości zobowiązane są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, które spełniają jedną z poniższych przesłanek:

 • są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadają samoistne nieruchomości lub obiekty budowlane,
 • są użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ustalenie wysokości stawki podatku od nieruchomości leży w gestii rady gmin. Co roku minister finansów określa jedynie górną granicę podatku – przykładowo: w 2024 roku podatek od budynków lub ich części mieszkalnych wynosi maksymalnie 1,15 zł od 1 m2 powierzchni.

Stawki podatków od nieruchomości w górę

W 2023 roku w Krakowie zmieniono stawki podatku od nieruchomości. Jednak nie w każdym przypadku je podwyższono – dwie opłaty obniżono, a sześć pozostawiono bez zmian. Podwyżki objęły osiem rodzajów stawek.

Tam, gdzie zdecydowano się podwyższyć opłaty, stawka podatku wzrosła między 16,9 a 20,3 proc. Dokładne procentowe zmiany możesz sprawdzić tutaj.

Z punktu widzenia mieszkańców Krakowa najbardziej istotną zmianą jest podwyżka podatku od budynków mieszkalnych lub ich części. W 2023 roku stawka wynosiła 0,98 zł od 1 m2 powierzchni, a od roku 2024 należy zapłacić już 1,15 zł od 1 m2. Podwyżka wyniosła więc 17,3 proc.

Kto dokonał zmian w podatkach?

Głosowanie nad zmianą stawek podatku od nieruchomości odbyło się 8 listopada 2023 roku. Wzięło w nim udział 36 radnych: 21 głosowało „za”, 14 – „przeciw”, jeden wstrzymał się od głosu

Za zmianami stawek podatku od nieruchomości głosowało siedmiu radnych należących do klubu Przyjazny Kraków, związanego z prezydentem Majchrowskim. Zmiany poparło także 12 radnych klubu Platforma – Koalicja Obywatelska oraz dwóch radnych niezrzeszonych.

Przeciwko uchwale opowiedziało się 11 radnych PiS oraz trzech radnych klubu Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały.

Dlaczego podwyższono stawki?

Rada Miasta Krakowa zdecydowała się na podwyższenie niektórych stawek do górnych granic określonych przez Ministerstwo Finansów. W uzasadnieniu czytamy, że do zmian skłoniła radnych inflacja:

„Proponowane stawki są stawkami maksymalnymi. Wysokość stawek maksymalnych wynika z inflacji, która dla celów podatkowych obliczana jest na podstawie średniej cen towarów i usług konsumpcyjnych, jakie były podane przez prezesa GUS (…)”.

Jak podaje GUS, inflacja w pierwszym półroczu 2023 roku wynosiła 15 proc. w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Teoretycznie więc stawki podatku powinny wzrosnąć maksymalnie o 15 proc. Tak się jednak nie stało, a podwyżki były większe. Dlaczego? W 2022 roku rada nie podniosła opłaty do najwyższego możliwego poziomu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!