Czas czytania: około min.

Zarządzenie referendum przez Prezydenta

15.05.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

orędziu z dnia 07.10.2008 ówczesny Prezydent RP Lech Kaczyński ogłosił, że zgłosi do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie prywatyzacji szpitali – faktycznie został on złożony i podczas 20. posiedzenia Senatu VII kadencji podjął on uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia. W dniu 29. października Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie takiego referendum co poparł odpowiednią uchwałą.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.