Piotr Gliński

Prawda - 0
Fałsz - 0
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0

Minister kultury i dziedzictwa narodowego.