Jak zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci za rządów PiS?

W dniu 7 lipca 2017 r. w Sejmie odbywa się debata nad poprawkami do projektu rządowego wsparcia rodzin, nazywanego również „Programem 500+”. Przedstawiciele rządu przedstawiali efekty programu i odpowiadali na krytyczne uwagi ze strony opozycji, wymieniali również dane związane z wprowadzaniem 500+. Po wypowiedziach Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej głos zabrała premier Beata Szydło.

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Szydło

O 94 proc. zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Dane o 94% zmniejszonym ubóstwie wśród dzieci znajdują się w raporcie EAPN: Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy. Jak wskazuje raport powstały w grudniu 2016 r. są to jedynie przewidywania, które w przypadku ubóstwa dzieci oparte są na danych Banku Światowego. Szacunek polega na obliczeniu miar ubóstwa i nierówności w modelu (i na danych z konkretnego roku badania) bez 500+ oraz obliczenie ich po wprowadzeniu tego świadczenia do modelu i porównaniu otrzymanych wartości. Nie brano pod uwagę możliwego wpływu 500+ na zachowania osób w gospodarstwach domowych, np. zmniejszenia dochodu z zarobków w wyniku ewentualnych rezygnacji z pracy oraz konsekwencji tych zmian dla innych niż 500+ świadczeń. Zgodnie z przewidywaniami skrajne ubóstwo wśród dzieci ma zmniejszyć się z 11,9% do 0,7%. Jest to więc zmiana o 11,2 pp., a skala wpływu pokazuje zmniejszenie ubóstwa o 94%.

Są to tylko przewidywania co do skali zmniejszenia ubóstwa; w tej chwili nie ma danych, które pokazywałyby obniżenia ubóstwa wśród dzieci, opierających się o zbliżoną metodologię badań – temat ubóstwa analizował chociażby Główny Urząd Statystyczny w raporcie “Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r.”, w którym czytamy: “W 2016 r. zaobserwowano istotną poprawę sytuacji gospodarstw domowych z dziećmi do lat 18. Skutkiem tego był widoczny spadek zasięgu ubóstwa skrajnego wśród dzieci w wieku 0-17 lat (z 9% w 2015 r. do nieco mniej niż 6% w 2016 r.)”. Liczby zatem różnią się od tych z raportu EAPN. 

Wypowiedź Beaty Szydło uznajemy za manipulację, ponieważ za pomocą przewidywań opisywanych przez EAPN próbuje uwypuklić dokonania rządu, jeśli chodzi o efekty wprowadzenia programu 500+.

Share The Facts
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów


O 94% zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >