Liczba urodzeń w 2016 roku

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk odniósł się na Twitterze do raportu GUSu, w którym podsumowana jest liczba urodzeń w 2016 r.

Sprawdzone wypowiedzi

Bartosz Marczuk

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według raportu GUS “Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030, na który powołuje się minister Marczuk, liczba urodzeń rzeczywiście była wyższa o 33,5 tys. od przewidywanej, a współczynnik dzietności, zgodnie z wypowiedzią Ministra, wyniósł 1,36 wobec zakładanego 1,24.

Według prognozy, wartość współczynnika dzietności obserwowana w ostatnich trzech latach wskazuje, że wzrost dzietności może być szybszy i wyższy niż zakładano w poprzednich latach.

Share The Facts
Bartosz Marczuk
wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Raport GUS z 31 VIII br:w 2016 liczba urodzeń wyższa o 33,5k od prognoz. (współ dzietności 1,36 wobec zakładanego 1,24).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >