Czas czytania: około min.

Niemiecki system wyboru sędziów

14.07.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź ministra M. Warchoła należy uznać za prawdziwą.

Doprecyzowania wymaga jednak użyte przez ministra pojęcie “Sądu Najwyższego”. Zgodnie z treścią art. 95 ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec (Grundgesetz) z 1949 r., na poziomie federalnym funkcjonuje 5 trybunałów najwyższych, tj. Trybunał Federalny, Federalny Sąd Administracyjny, Federalny Trybunał Obrachunkowy, Federalny Sąd Pracy oraz Federalny Sąd Socjalny. Każda z izb pełni funkcję ostatniej instancji dla odpowiedniej gałęzi sądownictwa (sądy kasacyjne). Nie można zatem mówić o niemieckim Sądzie Najwyższym, a o całym systemie sądownictwa najwyższego.

Sędziów do powyższych trybunałów wybiera komisja ds. powoływania sędziów, zwoływana przez właściwego ministra federalnego, a mianuje Prezydent Republiki Federalnej Niemiec. Komisja składa się z 32 osób: 16 ministrów krajowych właściwych dla danego zakresu spraw oraz 16 członków wybieranych przez Bundestag. Przykładowo, o wyborze sędziów do Trybunału Federalnego, pełniącego w niemieckim sądownictwie powszechnym funkcje zbliżone do polskiego Sądu Najwyższego, decyduje komisja złożona z 16 krajowych ministrów sprawiedliwości oraz 16 członków wskazanych przez Bundestag, którzy nie muszą być wszakże parlamentarzystami.

Sędziowie trybunałów pełnią swoją funkcję dożywotnio.

Share The Facts
Marcin Warchoł
wiceminister sprawiedliwości


W Niemczech Sąd Najwyższy jest wybierany w połowie przez polityków, przedstawicieli Bundestagu i w połowie przez ministrów sprawiedliwości landowych. W sumie 32 osoby- 16 i 16.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.