Sławomir Neumann o służbie zdrowia

Środowym gościem Sedna Sprawy w Radiu Puls był przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann. Rozmowa dotyczyła stanu służby zdrowia.

Materiał powstał w ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych „Zostań Społecznym Komandosem!”. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawdzone wypowiedzi

Sławomir Neumann

Kiedy obejmowaliśmy rządy, w 2007 roku, NFZ miał około 40 miliardów złotych, kiedy oddawaliśmy władzę NFZ miał około 70 miliardów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 2007 r. przychody netto z działalności NFZ wyniosły 40 816 098 tys. PLN.

Składały się na nie:

  1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki
  2. Planowany odpis aktualizujący składkę należną
  3. Przychody ze składek z lat ubiegłych
  4. Koszt poboru i ewidencjonowania składek
  5. Przychody wynikające z przepisów o koordynacji
  6. Przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
  7. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 97 ust.3 pkt 3 ustawy
  8. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego

W 2015 r. w skład przychodów netto z działalności NFZ wchodziły te same pozycje co w 2007 r. Wyniosły one 69 430 811 tys. PLN, czyli zgodnie z wypowiedzią przewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Share The Facts
Sławomir Neumann
Przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej


Kiedy obejmowaliśmy rządy, w 2007 roku, NFZ miał około 40 miliardów złotych, kiedy oddawaliśmy władzę NFZ miał około 70 miliardów.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >