Jak działa Trybunał Konstytucyjny za prezesury Julii Przyłębskiej?

21.02.2017

Poniedziałkowym Gościem Radia Zet był europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Podczas rozmowy wynikła kwestia działalności Trybunału Konstytucyjnego za prezesury Julii Przyłębskiej. Prowadzący wywiad Konrad Piasecki zarzucił Trybunałowi bezczynność, z czym nie zgodził się Zbigniew Kuźmiuk.

Z. Kuźmiuk: Panie redaktorze, po odejściu pana profesora Rzeplińskiego nie mamy zaprzątanej głowy codziennie funkcjonowaniem Trybunału.
K. Piasecki: Wie pan dlaczego? Bo Trybunał nic nie robi.
Z. Kuźmiuk: Nie, wręcz przeciwnie. Działa, rozstrzyga.

Sprawdziliśmy dwumiesięczną aktywność Trybunału pod rządami Julii Przyłębskiej oraz porównaliśmy ją z analogicznym okresem za prezesury Andrzeja Rzeplińskiego.

Kadencja Andrzeja Rzeplińskiego na stanowisku prezesa Trybunału Konstytucyjnego zakończyła się 19 grudnia 2016 roku, a zastąpiła go Julia Przyłębska. Od tamtej pory, Trybunał Konstytucyjny wydał jeden wyrok, dotyczący zgodności z Konstytucją rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej. Wyrok w tej sprawie zapadł 16 lutego 2017 roku. Ponadto, Trybunał Konstytucyjny wydał 5 postanowień, spośród których wszystkie dotyczyły umorzenia postępowań, które te postanowienia dotyczyły:

 • 25 stycznia 2017 roku, umorzono postępowanie dotyczące skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 479 Kodeksu postępowania cywilnego, obowiązującego w okresie od dnia 1 października 1989 roku do dnia 3 maja 2012 roku
 • 1 lutego 2017 roku umorzono postępowanie dotyczące zgodności z Konstytucją Prawa zamówień publicznych
 • 8 lutego 2017 roku umorzono postępowanie dotyczące ustalania granic gmin i miast. Jednocześnie odrzucono wniosek Rad Gmin Komprachcice, Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Rady Powiatu Opolskiego oraz Rady Miejskiej w Prószkowie, dotyczący tego postępowania
 • 8 lutego 2017 roku umorzono postępowanie dotyczące zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w zakresie niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (ubezpieczenie społeczne w razie choroby i macierzyństwa)

Obecnie w Trybunale jest siedem otwartych spraw, jednak żadna z nich nie doczekała się jeszcze rozprawy. Cztery ze spraw to pytania prawne skierowane do Trybunału przez inne sądy

 • Zbadanie konstytucyjności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich)
 • Zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 13 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (na wniosek Prezydenta)
 • Pytanie prawne dotyczące art. 125 par. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
 • Pytanie prawne dotyczące art. 42 par. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
 • Pytanie prawne dotyczące ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie
 • Pytanie prawne dotyczące art. 85 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (o zasadach wymierzania kary łącznej)
 • Zbadanie zgodności z Konstytucją uchwały Sejmu z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego (na wniosek Prokuratora Generalnego)

Ponadto, odbyły się 2 rozprawy Trybunału Konstytucyjnego (10 stycznia i 16 lutego 2017 roku), a dwie rozprawy odwołano (miały odbyć się 17 i 19 stycznia 2017 roku). Kolejna rozprawa Trybunały Konstytucyjnego planowana jest na 23 lutego 2017 roku.

Dla porównania, w analogicznym okresie dwóch miesięcy od momentu objęcia urzędu prezesa TK przez poprzednika Julii Przyłębskiej, Andrzeja Rzeplińskiego (prezydent Bronisław Komorowski powołał go na ten urząd 3 grudnia 2010 roku), TK wydał 4 wyroki oraz 5 postanowień – o 3 wyroki więcej niż TK za kadencji Julii Przyłębskiej.

Łącznie przez całą kadencję prezesury Andrzeja Rzeplińskiego (3 grudnia 2010 r. – 19 grudnia 2016 r.), Trybunał Konstytucyjny wydał 333 wyroki, 398 postanowień oraz 1 postanowienie tymczasowe. Średnio, TK za Andrzeja Rzeplińskiego wydawał miesięcznie ponad 4 wyroki (średnia 4,6) i ponad 5 postanowień (średnia 5,5).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.