Strona główna Fake News Polacy wywiezieni do Kazachstanu pozbawieni pomocy? Fake news!

Polacy wywiezieni do Kazachstanu pozbawieni pomocy? Fake news!

Polacy wywiezieni do Kazachstanu pozbawieni pomocy? Fake news!

Istnieje ustawa, która pomaga repatriantom.

FAKE NEWS W PIGUŁCE:

 • Post na Facebooku zarzuca rządzącym faworyzowanie Ukraińców poprzez przyznawanie im pomocy socjalnej. Jednocześnie zwraca uwagę na rzekomy brak pomocy dla potomków Polaków wywiezionych do Kazachstanu, którzy chcąc wrócić do Polski.
 • Polska pomaga repatriantom powrócić do kraju, a kwestie te reguluje ustawa z 2000 roku.

Na przełomie lat 30. i 40. XX w. w głąb Związku Radzieckiego przymusowo zesłano setki tysięcy Polaków. Część z nich trafiła na tereny współczesnego Kazachstanu. To fakty historyczne, które zostały wykorzystane do szerzenia dezinformacji.

Jeden z postów opublikowanych na facebookowej grupie Włącz Myślenie wpisuje się w popularną narrację, że ukraińscy uchodźcy są rzekomo faworyzowani w naszym kraju. Zgodnie z treścią wpisu rządzący mają poświęcać im zbyt wiele uwagi i nie troszczyć się o własnych obywateli: „Dlaczego Polska przez 30 lat nie ściągnęła Polaków wywiezionych przez Stalina do Kazachstan? Czy Polacy kiedyś wrócą do Ojczyzny?”. W tekście pojawiają się także zarzuty o przyznawanie Ukraińcom świadczeń socjalnych czy zdrowotnych.

Zrzut ekranu przedstawiający post na Facebooku dotyczący uprzywilejowania ukraińskich uchodźców i rzekomego zapominana przez rządzących o Polakach wywiezionych do Kazachstanu. Na zdjęciu widzimy ulicę, wzdłuż której na drewnianych słupach stojących na trawiastym poboczu ciągną się linie wysokiego napięcia. Po prawej stronie drogi w głąb kadru widać stojący jednopiętrowy dom ze spadzistym dachem

Źródło: www.facebook.com

Post ma spore zasięgi: kilkaset reakcji i ok. 150 udostępnień. Komentarze pod wpisem w negatywny sposób odnoszą się do pomocy uchodźcom z Ukrainy i krytykują politykę rządu: „Polacy z Kazachstanu NIGDY nie wrócą, bo są »kosztowni w utrzymaniu zdaniem nieRządu«, natomiast »nachodźcy z UA « są utrzymywani darmo, bo z naszych pieniędzy, a JESZCZE mają nakaz globalistów na »podmianę Narodu«….”, „Jaki kraj nie zawalczył o własnych obywateli? Nasz kraj….A teraz cyrki wyprawia z przyjezdnymi…”, „Jest o czym myśleć. O zapomnianych Polakach którzy jeszcze są częścią polski”.

Pomoc Polakom za granicą, którzy chcą wrócić do kraju udzielana jest od 2000 roku

Wbrew temu, co możemy przeczytać w poście, pomoc udzielaną przesiedlonym na wschód Polakom reguluje ustawa o repatriacji z 9 listopada 2000 roku.

Na samym wstępie aktu prawnego autorzy uzasadnili, że powstanie dokumentu ma pomóc Polakom oraz ich potomkom, zmuszonym do opuszczenia kraju, w powrocie do Polski:

„W poczuciu głębokiej więzi z Polakami – potomkami dawnej Rzeczypospolitej, ofiarami komunistycznego terroru, przemocą zmuszonymi do opuszczenia ziemi przodków, osiedlonymi wbrew własnej woli na najtrudniejszych do zamieszkania obszarach byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (…) pragnąc zadośćuczynić za doznawane przez zesłańców krzywdy, uznając, że powinnością Państwa Polskiego jest umożliwienie repatriacji rodakom, którzy pozostali na Wschodzie”.

Ustawa o repatriacji z 9 listopada 2000 roku

Kto może zostać repatriantem?

Zgodnie z definicją zapisaną w ustawie, repatriantem jest każda osoba, która przybyła do Polski z wydaną wizą w celu repatriacji, z zamiarem osiedlenia się na stałe.

Wiza repatriacyjna może zostać przyznana po spełnieniu określonych warunków. Osoba ubiegająca się o nią musi być polskiego pochodzenia, a także przed wejściem ustawy w życie zamieszkiwać jedno z określonych terytoriów:

 • Republikę Armenii,
 • Republikę Azerbejdżanu, 
 • Gruzję, 
 • Republikę Kazachstanu, 
 • Republikę Kirgistanu, 
 • Republikę Tadżykistanu, 
 • Turkmenistan, 
 • Republikę Uzbekistanu,
 • azjatycką część Federacji Rosyjskiej.

Art. 5 ustawy precyzuje także, kogo uznaje się za osobę polskiej narodowości:

„Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie dwa warunki:

 1. co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
 2. wykaże ona swój związek z polskością”.

Ustawa o repatriacji z 9 listopada 2000 roku.

Repatriantom udzielana jest pomoc w osiedleniu się i znalezieniu pracy

Zgodnie z informacjami na rządowej stronie poświęconej repatriacji każda z osób chcąca na stałe powrócić do Polski otrzymuje wsparcie pod wieloma postaciami. Wśród nich wyróżnić można:

Jednorazową pomoc finansową

Dla repatriantów przewidziane jest wsparcie w pokryciu kosztu przejazdu lub przelotu, zagospodarowaniu i bieżącym utrzymaniu w wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, a także pomoc w podjęciu nauki przez małoletniego.

Pomoc finansową na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu

Maksymalna wysokość pomocy to 6 tys. zł na repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny. Kwota ta co roku podlega waloryzacji.

Opiekę zdrowotną

Repatrianci mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej do 90 dni od dnia przekroczenia granicy RP. Po tym czasie podlegają takim samym przepisom dotyczącym opieki zdrowotnej jak wszyscy obywatele RP.

Aktywizację zawodową

W ramach pomocy dla repatriantów przewidziane jest także dofinansowanie szkoleń zawodowych, a także dopłaty dla pracodawców chcących zatrudnić u siebie osoby powracające z zagranicy. 

Co istotne, każdy z repatriantów po przybyciu do Polski ma obowiązek wystąpić o wydanie dowodu osobistego i nadanie numeru PESEL.

Podsumowanie

Polska pomaga repatriantom powrócić do kraju, a kwestie te reguluje ustawa z 2000 roku. Wsparcie udzielane jest zarówno w postaci opieki medycznej czy dofinansowania powrotu do Polski, jak i remontu mieszkania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram