Czas czytania: około min.

To nieprawda, że lekarze zarabiają na zgonach covidowych

31.01.2022 godz. 20:52

Nie ma dowodów na prawdziwość tej informacji.

Fake news w pigułce

  • Według informacji opublikowanych na Facebooku lekarze celowo wpisują zmarłym pacjentom COVID-19 jako przyczynę zgonów. Mają za to otrzymywać dodatkowe pieniądze.
  • Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska zaprzeczają występowaniu takiego procederu.
  • Rzekome dodatkowe zapłaty za zgony covidowe nie są uwzględniane również w tzw. dodatku covidowym.

Fala fałszywych informacji na temat pandemii COVID-19 i programu szczepień przeciwko tej chorobie nie słabnie. 7 stycznia na Facebooku pojawił się post informujący o rzekomych korzyściach, jakie lekarze dostają za zgony z powodu COVID-19. We wpisie postawiono 2 pytania: „Dlaczego lekarze nie mają płacone za każdego wyleczonego z Covid? A mają płacone za każdy zgon covidowy?”.

Zrzut ekranu posta na Facebooku. Post przedstawia dwa pytania na tle zielonych liści.

Źródło: www.facebook.com

Post zdobył na Facebooku dużą popularność – otrzymał ponad 380 reakcji i został udostępniony ponad 220 razy. Z komentarzy można wywnioskować, że niektórzy uwierzyli w przedstawioną w poście informację: „Skorumpowane środowisko pro KŁAMSTWU!!!”, „Za zgon covidowy jest mnóstwo pieniędzy,nie opłaca się leczyć ,opłacają się zgony zarówno dla szpitali jak i lekarzy”, „Ci lekarze powinni być pozbawieni wykonywania zawodu na zawsze i odpowiedzieć za współudział w ludobójstwie a także współpracujący z nimi personel medyczny”. Ten sam wpis został opublikowany także na Twitterze. Zweryfikował go portal FakeHunter.

NFZ wypłaca tzw. dodatek covidowy, ale nie za zgony

Nie ma dowodów na prawdziwość hipotezy postawionej we wpisie. Przyczyny śmierci pacjenta nie mają wpływu na wysokość zarobków lekarzy.

1 listopada 2021 roku Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o wprowadzeniu dla personelu medycznego tzw. dodatku covidowego. Przysługuje on za każdą godzinę pracy z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

Jak poinformowało nas NFZ, lekarze POZ nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z tytułu stwierdzenia zgonu pacjenta z COVID-19 czy też wpisania COVID-19 w karcie zgonu. Ponadto zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.12.2021 roku wprowadziło dodatkowe wynagrodzenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Należą do nich:

Tabela przedstawiająca stawki dodatków do wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia za walkę z pandemią

W podanej sprawie zwróciliśmy się do eksperta i ordynatora I Oddziału Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego – prof. Krzysztofa Simona. W odpowiedzi wskazał nam, że: „Całe wynagrodzenie personelu obejmuje pensję, pensję za dyżury i dodatek cowidowy, za skrajnie niebezpieczną pracę, ale nie za zgony pacjentów”.

I Oddział Chorób Zakaźnych

Stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej

W celu zweryfikowania informacji, czy lekarze otrzymują dodatkową zapłatę za uznanie COVID-19 za przyczynę zgonu, zwróciliśmy się do Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

Naczelna Izba Lekarska poinformowała nas, że zgon pacjenta – bez względu na przyczynę – jest stwierdzany przez lekarza pacjenta w podmiocie opieki stacjonarnej i całodobowej (np. w szpitalu) lub innego wyznaczonego lekarza. Procedury te reguluje ustawa o działalności leczniczej z 2011 roku i rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2012 roku.

Natomiast, jak podkreśla NIL, stwierdzanie zgonów, które wystąpiły poza szpitalem, bez względu na przyczynę, w tym także osób podejrzanych lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2, dokonuje powołany przez wojewodę lekarz lub lekarz dentysta. Wykonuje on te czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z wojewodą, która jest finansowana ze środków budżetu państwa.

W komentarzu udzielonym do analizy portalu FakeHunter Joanna Zabielska- Cieciuch, lekarz rodzinny z Porozumienia Zielonogórskiego, precyzuje, że nie ma możliwości, aby po prostu przypisać pacjentowi zgon z powodu COVID-19, jeśli nie zaszły ku temu konkretne okoliczności (np. zmarły był w izolacji):

„Wojewoda po prostu za to nie zapłaci”.

Joanna Zabielska- Cieciuch, lekarz rodzinny z Porozumienia Zielonogórskiego, dla portalu FakeHunter

Podsumowanie

Nie ma dowodów na to, że lekarze celowo jako przyczynę zgonów określają COVID-19, otrzymując za to dodatkową zapłatę. Jak poinformował nas Narodowy Fundusz Zdrowia lekarze POZ nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za stwierdzenie zgonu pacjenta z powodu COVID-19. Nie obejmuje tego także tzw. dodatek covidowy. W związku z tym informacje zawarte w poście należy uznać za fałszywe. 

Z informacji, jakie otrzymaliśmy od Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że w placówkach opieki stałej i całodobowej (np. w szpitalach) zgon orzeka lekarz pacjenta lub inny lekarz, a poza takimi placówkami koroner – lekarz powołany przez wojewodę. Koroner, bez wyraźnych przyczyn, nie może uznać COVID-19 za przyczynę zgonu.

 

Nie musisz działać jak automat i udostępniać informacji bez sprawdzenia. Najwyższy czas wyłączyć automatyczny tryb i przełączyć się na myślenie.

Zobacz, co przygotowali dla Ciebie nasi ambasadorzy: Kasia Gandor, Martin Stankiewicz, Ola i Piotr Stanisławscy (Crazy Nauka), Marcin Napiórkowski oraz Joanna Gutral.

Nie bądź botem. Włacz myślenie!

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub