Strona główna Fake News Tusk zrównał zasiłki dla migrantów? To nieprawda

Tusk zrównał zasiłki dla migrantów? To nieprawda

Fałszywe informacje o migrantach w postach na Facebooku.

screen z facebooka, opis i zdjęcie mężczyzn

fot. Pexels / Modyfikacje: Demagog

Tusk zrównał zasiłki dla migrantów? To nieprawda

Fałszywe informacje o migrantach w postach na Facebooku.

Analiza w pigułce

 • Na Facebooku opublikowano posty (1, 2), w których napisano, że Donald Tusk rzekomo podpisał dokument, który zrównuje zasiłki dla migrantów na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z treścią przekazu (1, 2) mieliby oni otrzymywać więcej środków niż „Polski emeryt, rencista czy samotna matka”. 
 • Dokument, który rzekomo ustanawia zrównanie zasiłków dla migrantów w całej Unii Europejskiej, nie istnieje. W związku z tym Donald Tusk nie mógł go podpisać.
 • Na Szczycie Rady Europejskiej w dniach od 14 do 15 grudnia 2023 roku, w którym wziął udział premier, przyjęto: konkluzje Rady Europejskiej oraz schemat negocjacyjny dotyczący wieloletnich ram finansowych. W dokumentach (1,2) pojawiły się informacje o migracji, jednak w żadnym z nich nie ma zapisu mówiącego o zrównaniu zasiłków dla migrantów.

Od końca maja na Facebooku zaczęły pojawiać się posty (1, 2) na temat migrantów. Napisano w nich, że Donald Tusk rzekomo podpisał dokument, który miał zrównywać zasiłki dla migrantów na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z treścią wpisów osoby te miałyby otrzymywać więcej środków niż Polacy.

poście czytamy [pisownia oryginalna]: „Właśnie wyszło na jaw, że Tusk podczas swojej wizyty w Brukseli, kiedy został wezwany dzień po zaprzysiężeniu #koalicja13grudnia, podpisał dokument o zrównaniu zasiłków dla imigrantów w całej UE. Każdy z tych panów otrzyma więcej niż Polski emeryt, rencista czy samotna matka”

Zrzut ekranu posta na Facebooku. Widzimy na nim grupę czarnoskórych mężczyzn. 71 reakcji, 19 komentarzy.

Źródło: www.facebook.com, 26.05.2024

Komentarze pod postem wskazują, że internauci uwierzyli w zawarte w nim treści. W jednym z nich czytamy [pisownia oryginalna]: „FRAJERZY nie potrafią samodzielnie myśleć i wybrali koalicję 13grudnia będą niewolnikami w własnym domu którym jest POLSKA i pracować na inżynierów których przydzieli Unia Europejska”. W innym napisano [pisownia oryginalna]: „Ryży wszystko podpisze co kołchoz będzie sobie życzył”.

Skąd pochodzą informacje o zasiłkach dla migrantów zawarte w postach?

W dniach od 14 do 15 grudnia 2023 roku w Brukseli odbył się Szczyt Rady Europejskiej, w którym wziął udział m.in. Donald Tusk. Na spotkaniu omawiano takie kwestie, jak np. sytuacja na Bliskim Wschodzie, pomoc dla Ukrainy, unijny program strategiczny 2024-2029, a także temat migracji. 

Na Szczycie Rady Europejskiej zaakceptowano dwa dokumenty: konkluzje Rady Europejskiej oraz schemat negocjacyjny, który dotyczy wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. We wskazanych materiałach (1, 2) znajdują się informacje na temat migracji, jednak w żadnym z nich nie ma zapisu, który by określał, że zasiłki dla migrantów w całej Unii Europejskiej będę zrównane. 

Jakie treści o migracji znalazły się w podanych dokumentach?

konkluzji Rady Europejskiej, w rozdziale szóstym, zawarto następujące informacje na temat migracji: 

„Unia Europejska będzie w dalszym ciągu stosować do migracji kompleksowe podejście, na które złożą się: intensywniejsze działania zewnętrzne; wzajemnie korzystne kompleksowe partnerstwa z krajami pochodzenia i tranzytu; przeciwdziałanie podstawowym przyczynom migracji; możliwości legalnej migracji; skuteczniejsza ochrona zewnętrznych granic UE; stanowcza walka z przestępczością zorganizowaną, z handlem ludźmi i ich przemytem oraz z instrumentalizacją migracji jako zagrożeniem hybrydowym oraz intensyfikacja powrotów”.

Schemat negocjacyjny, który dotyczy wieloletnich ram finansowania, określa, że kwota w wysokości 2 mld euro zostanie przeznaczona na kwestie związane z „migracją i zarządzaniem granicami w państwach członkowskich pierwszej linii, a także w państwach dotkniętych wojnami na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, oraz na wdrożenie nowego paktu o migracji i azylu po jego przyjęciu, w tym nowych procedur granicznych” (s. 2). 

Donald Tusk nie podpisał dokumentu, który zrównuje zasiłki dla migrantów

Rada Europejska przyjmuje konkluzje, które nie powodują jednak skutków prawnych. Decyzje podejmowane są w drodze konsensusu. Czasami są one uznawane jednogłośnie, niekiedy większością kwalifikowaną. Głosować mogą wyłącznie przywódcy państw lub rządów. 

W odniesieniu do aktów prawnych na temat migracji decyzje są podejmowane większością kwalifikowaną. Rada Europejska podaje, że większość taka zostaje osiągnięta, gdy są spełnione jednocześnie dwa warunki:

 • „55% państw członkowskich głosuje »za « – w praktyce oznacza to 15 z 27 państw,
 • państwa członkowskie popierające wniosek reprezentują co najmniej 65% ogółu ludności UE”.

Dokument, który wprowadzałby zrównanie zasiłków dla migrantów na terenie Unii Europejskiej, nie istnieje, w związku z tym Donald Tusk nie mógł się pod nim podpisać. Nawet jeśli istniałby taki zapis i premier podpisałby się pod nim, to przyjęto by go dopiero po osiągnięciu większości kwalifikowanej

Jak wyglądają zasiłki dla migrantów, który ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce?

Jak podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców, migranci, którzy przebywają w ośrodku, otrzymują: 

 • zakwaterowanie, 
 • wyżywienie,
 • zwrot kosztów za przejazdy środkami komunikacji publicznej (w określonych przypadkach),
 • stałą pomoc pieniężną na zakup środków higieny osobistej – 20 zł miesięcznie oraz tzw. kieszonkowe – 50 zł miesięcznie,
 • zapewnienie jednorazowej pomocy pieniężnej na zakup odzieży i obuwia – 140 zł,
 • zapewnienie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie dla dzieci do 6. roku życia oraz dzieci realizujących obowiązek szkolny – 11 zł dziennie.

Cudzoziemcy, którzy nie mieszkają w ośrodku, pobierają świadczenie pieniężne, aby we własnym zakresie pokrywać koszty pobytu w Polsce. Miesięczna kwota świadczenia na jedną osobę wynosi

 • w przypadku 1 osoby – 750 zł,
 • w przypadku dwóch osób – 600 zł,
 • w przypadku trzech osób – 450 zł,
 • w przypadku czterech osób – 375 zł.

Wsparcie dla migrantów w żaden sposób nie godzi w polskich emerytów i rencistów czy samotne matki – nie wpływa na wysokość ich świadczeń.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać