Strona główna Fake News Zakaz seksu przedmałżeńskiego i „lekcje czystości”? To fake news!

Zakaz seksu przedmałżeńskiego i „lekcje czystości”? To fake news!

Zakaz seksu przedmałżeńskiego i „lekcje czystości”? To fake news!

Wzbudzające kontrowersje informacje zostały zdementowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

3 czerwca 2021 roku na grupie facebookowej „Niepokorni” zamieszczono post, który informuje, że minister edukacji, Przemysław Czarnek, rzekomo chce wprowadzić obowiązkowe nauczanie czystości przedmałżeńskiej. Dodatkowo seks przed ślubem miałby być „zakazany i karany”. Treść posta wskazuje również na to, że pomysłodawczynią tych zmian w programie nauczania i prawie miała być („ponoć”) europosłanka Beata Kempa. Informacje te wcześniej opublikowano na Twitterze.

Zrzut ekranu omawianego posta na Facebooku. Zdjęcie ilustrujące go przedstawia Przemysława Czarnka i Beatę Kempę siedzących na widowni, pośród innych osób.

Post wywołał oburzenie użytkowników internetu. „Porąbało ich.Raptemw wszyscy pisowcy okazują się cnotliwi,wierni i praworządni Judasze, złodzieje”, „Kiedy wydaje się że już nic głupszego nie wymyślą to wtedy bum i pobijają sami siebie w głupocie”, „Idioci” – pisali. Post został udostępniony ponad 110 razy, skomentowano go prawie 350 razy.

Czy seks przedmałżeński zostanie zakazany?

Informacja wzbudziła wiele kontrowersji, dlatego o komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na nasze pytanie o rzekome zmiany w prawie oraz w programie edukacji (jakich lekcji ewentualnie by dotyczyły) rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji i Nauki odpowiedział zwięźle:

„Ministerstwo nie ma takich planów”.

Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEiN

Zdementowana informacja mogła powstać na podstawie wypowiedzi ministra Czarnka w kwietniu 2021 roku na XI Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie. Dotyczyły one priorytetowego traktowania lekcji wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2021/2022:

„Dlaczego to tak ważne? Dlatego, że dzisiaj w dobie kryzysu rodziny pogłębionego rozmaitymi postulatami rewolucji kulturalnej, seksualnej, rewolucji można powiedzieć wprost komunistycznej, którą widzimy niekiedy na polskich ulicach, kształcenie dzieci i młodzieży w polskich szkołach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na temat tego, czym jest rodzina, na temat tego jak fundamentalne znaczenie mają wartości wpisane w konstytucji: małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo jest po prostu przejawem naszej solidarności z przyszłymi pokoleniami”.

Przemysław Czarnek na XI Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Wychowania do Życia

Minister mówił również o możliwościach rozwoju zawodowego dla nauczycieli tego przedmiotu.

Aktualna podstawa programowa

Wychowanie do życia w rodzinie jest przedmiotem nieobowiązkowym (§ 4.1). Po reformie szkolnictwa w 2017 roku zajęcia realizowane są w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych. Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 sierpnia 1999 roku nauczyciel jest obowiązany przedstawić rodzicom lub uczniom pełnoletnim pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. Rozporządzenie ogólnie mówi o programie nauczania:

„Realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi

działaniami wychowawczymi szkoły, a w szczególności:

1) wspierać wychowawczą rolę rodziny,

2) promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności,

3) kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne”.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 sierpnia 1999 roku

Podstawa programowa dla szkół podstawowych zakłada poruszenie m.in. takich tematów, jak: odpowiedzialność za sferę seksualną i prokreację, przedmiotowe traktowanie człowieka, argumenty biomedyczne, psychologiczne, społeczne i moralne za inicjacją seksualną w małżeństwie czy przyczyny, skutki i profilaktykę przedwczesnej inicjacji seksualnej. Zaznaczono również, że na lekcji „warto uwzględnić następujące wskazania”, m.in.:

  • „Eksponować wartość małżeństwa, odróżniając je od innych związków – w aspekcie prawnym, fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym”,
  • „Wskazywać na korzyści społeczeństwa ze współżycia seksualnego małżonków (…)” 
  • „Omawiać wielorakie walory przedmałżeńskiej powściągliwości seksualnej, wierności małżonków”,
  • Przedstawiać metody planowania rodziny, uwzględniając ich zalety i wady”.

Wspomina ona również o tym, że należy „Przekazywać treści odpowiedzialnie, pamiętając o celach i skutkach, z troską o dobro człowieka i społeczeństwa oraz uwzględniając zasadę, że granicą wolności jednego człowieka jest wolność drugiego”.

podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych przedstawione są podobne wymagania i wskazówki.

Podsumowanie

Informacja, która wywołała kontrowersje oraz lawinę negatywnych komentarzy została zdementowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Według rzecznika prasowego rząd nie ma planów wprowadzania nauczania o czystości przedmałżeńskiej do programu nauczania, ani zakazu seksu przedmałżeńskiego do polskiego prawa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram