Strona główna Fake News Zasiłki dla uchodźców, którzy najechali Polskę? Fałsz!

Zasiłki dla uchodźców, którzy najechali Polskę? Fałsz!

Niezgodne z prawdą informacje o uchodźcach i wojnie w Ukrainie w tekście Lega Artis.

Zasiłki dla uchodźców, którzy najechali Polskę? Fałsz!

Fot. ChiaJo / Pixabay

Zasiłki dla uchodźców, którzy najechali Polskę? Fałsz!

Niezgodne z prawdą informacje o uchodźcach i wojnie w Ukrainie w tekście Lega Artis.

fake news w pigułce

  • Kancelaria Lega Artis opublikowała artykuł na temat uchodźców z Ukrainy. Z tekstu wynika, że osoby te „pod pozorem »wojny « najechały nasz kraj” i korzystają z „bezpodstawnie przyznanych” zasiłków socjalnych.
  • W Ukrainie trwa prawdziwa wojna, której efektem jest śmierć wielu osób i straty materialne. Uchodźcy nie „najechali” Polski, lecz uciekli przed wojną.
  • Zasiłek socjalny przysługuje obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, którzy spełniają określone warunki, a nie tylko – Ukraińcom. Wynika to z przepisów ustalonych 19 lat temu.
  • Obywatele Ukrainy mogą się ubiegać o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. Nie jest to jednak regularnie wypłacany zasiłek z tytułu bycia Ukraińcem.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w sieci pojawia się wiele doniesień o tym, że pomoc uchodźcom ma stanowić dla Polaków problem. Większość z nich sugeruje, że Ukraińcy stanowią uprzywilejowaną grupę mogącą liczyć na wsparcie niewspółmierne do realnych i niezbędnych potrzeb.

13 kwietnia 2023 roku na blogu kancelarii Lega Artis pojawił się tekst wpisujący się w powyższą narrację. Czytamy w nim, że Ukraińcy „pod pozorem »wojny « najechali nasz kraj” i „korzystają z bezpodstawnie przyznanych im praw między innymi do zasiłków socjalnych”.

Artykuł udostępniono na facebookowym fanpage’u Lega Artis, a także na profilach Centrum Usług Prawnych oraz Wyszukiwator.

Zrzut ekranu posta na Facebooku kancelarii Lega Artis, w którym udostępniono omawiany artykuł.

Źródło: www.facebook.com

Wśród komentarzy pod postami, w których udostępniono omawiany tekst, można znaleźć takie głosy: „No ale najwięcej ukrow jest z terenów gdzie nie ma wojny..To cwaniacy i powinno się ich deportować Nikt ich tu nie chce”; „Mężczyzn powinno się odesłać”; „nie po to nas najechali żeby teraz wracać do szamba”.

Ukraińcy przybyli do Polski z powodu prawdziwej wojny

tekście kancelarii Lega Artis pt. „Ukraińcy przyjechali do Polski i nie chcą wracać do siebie” czytamy, że uchodźcy „pod pozorem »wojny « najechali nasz kraj”. W ten sposób w artykule podano w wątpliwość autentyczność wojny w Ukrainie, a osoby uciekające przed nią przedstawiono jako najeźdźców Polski.

To nie pierwszy raz, gdy kwestionowana jest prawdziwość wojny w Ukrainie. Podobne przekazy pojawiały się w sieci od początku pełnoskalowego ataku Rosji. Prawda jest taka, że w Ukrainie trwa wojna. Jej efektem jest śmierć wielu osób, jak również straty materialne, także wśród cywilnej infrastruktury.

Jak wynika z danych Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR), z powodu tej wojny zmarło ponad 8,4 tys. cywilów. Ponad 14,2 tys. osób zostało rannych (stan na 10 kwietnia 2023 roku). OHCHR – podając te liczby – podkreśla, że ​​rzeczywiste dane są znacznie wyższe z uwagi na utrudnione otrzymywanie informacji z miejsc, gdzie toczą się intensywne działania wojenne. Miliony ludzi potrzebują pomocy humanitarnej z powodu działań wojennych w Ukrainie.

Uchodźcy nie „najechali” Polski – to językowa manipulacja

Twierdzenie, że uchodźcy z Ukrainy „najechali” Polskę wpisuje się w popularną dezinformującą narrację dotyczącą tych osób. Słowo „najazd” oznacza agresję, atak, inwazję, co przyczynia się do pozycjonowania Ukraińców jako zagrożenia.

W świetle teorii spiskowej uchodźcy mają w przyszłości uzyskać polskie obywatelstwo i w związku z tym współdecydować o kształcie polskiej polityki.

Narracja ta jest odpowiednikiem The Great Replacement Theory (z ang. Teoria Wielkiego Zastąpienia) rozpowszechnionej w innych krajach i zaadaptowanej do polskich warunków. Zgodnie z tą teorią polityka migracyjna jest elementem spisku, w ramach którego biali mieszkańcy Europy mają być zastępowani przez imigrantów z krajów muzułmańskich i mają przejmować ich miejsca na szczeblach władzy i przy tworzeniu kultury. W Polsce – w dezinformujących materiałach wpisujących się w tę teorię spiskową – miejsce muzułmanów zajęli Ukraińcy.

Bezpodstawne zasiłki – pomoc Ukraińcom jako zagrożenie dla Polaków

tekście kancelarii Lega Artis znajdujemy także informację o „bezpostawnie przyznanych” Ukraińcom prawach „między innymi do zasiłków socjalnych”.

Zasiłek socjalny to świadczenie pieniężne przyznawane osobom niezdolnym do pracy ze względu na wiek lub niepełnosprawność (art. 37 ustawy o pomocy społecznej). Świadczenie to wynosi maksymalnie 719 zł.

Zgodnie z art. 5. ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej (nie tylko do zasiłku socjalnego) przysługuje: obywatelom Polski przebywającym na terytorium RP oraz cudzoziemcom (nie tylko Ukraińcom) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP. Ta druga grupa może się ubiegać (art. 5. p. 2) o świadczenia na podstawie m.in.:

  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • w związku z uzyskaniem w RP zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Przepis uprawniający cudzoziemców do pobierania świadczeń socjalnych funkcjonuje od 2004 roku, czyli na długo przed wojną w Ukrainie.

Z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy każdy Ukrainiec, który uzyska w Polsce numer PESEL, może ubiegać się o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na „utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe”. Nie jest to zasiłek socjalny, lecz inne świadczenie jednorazowe.

Do Polski przyjechały tylko „cwaniaki z Zachodu”? Manipulacja wypowiedzią ekspertki

Dane dotyczące Ukraińców wyrażających chęć pozostania w Polsce, które wykorzystano w artykule, pochodzą z sondażu agencji pracy Gremi Personal. „Jak wyjaśniła dyrektor działu rekrutacji Gremi Personal, Anna Jobolda, niektórzy Ukraińcy nie mają już dokąd wracać, zwłaszcza ci ze wschodniej i południowej części Ukrainy, gdzie domy zostały zniszczone przez rosyjskich okupantów (…) Jak czytamy w tekście Lega Artis, w całej wypowiedzi Pani Anny brakuje rzekomo kontekstu, że mieszkańców wschodniej Ukrainy jest w Polsce jak na lekarstwo, ponieważ Polskę zalała głównie fala cwaniaków z Zachodu.

Dyrektorką departamentu rekrutacji Gremi Personal jest Anna Dzhobolda i to jej wypowiedź została użyta do manipulacji. Wojna w Ukrainie toczy się nie tylko na wschodzie kraju, a ataki na infrastrukturę cywilną zdarzają się również w jego zachodnich częściach.

Nazywanie uchodźców „cwaniakami” wartościuje te osoby negatywnie. W ten sposób prezentuje się je jako kogoś, kto przybył do Polski z powodu czekających tu na niego przywilejów. Słownikowa definicja tego wyrazu wskazuje, że cwaniakiem jest osoba przebiegła, która radzi sobie czyimś kosztem. Według przekazu kancelarii Lega Artis tą wyzyskiwaną grupą mają być Polacy, na których rzekomo pasożytują uchodźcy z Ukrainy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać