Strona główna Obietnice wyborcze Gabinet psychologiczno-pedagogiczny w każdej szkole – Obietnice PiS

Gabinet psychologiczno-pedagogiczny w każdej szkole – Obietnice PiS

Gabinet psychologiczno-pedagogiczny w każdej szkole – Obietnice PiS

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Chcemy, by w każdej szkole i każdym przedszkolu dzieci i ich rodzice mogli skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu psychologiczno-pedagogicznego.

Polski Ład, 2021

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Polski Ład, 2021

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Stan realizacji obietnicy aktualny na dzień 28 września 2023 roku.

W 2019 roku psychologów dwa razy mniej niż pedagogów

W marcu 2020 roku Rzecznik Praw Obywatelskich – na wniosek Fundacji na rzecz Praw Ucznia – zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenie obowiązku zatrudnienia psychologa w każdej szkole.

W praktyce oznaczałoby to zwiększenie liczby zatrudnionych psychologów o połowę. W latach 2015–2019 liczba pedagogów i psychologów systematycznie rosła – odpowiednio o 7 proc. (do 21,5 tys.) i o 29 proc. (do 10,9 tys.). Blisko dwukrotnie niższa liczba psychologów, w porównaniu do liczby pedagogów, świadczyła jednak o istniejących brakach.

Apel fundacji był związany m.in. z rosnącą liczbą prób samobójczych. W 2019 roku odnotowano 951 prób samobójczych wśród dzieci, co było najwyższym statystycznie wynikiem od 2013 roku.

PiS obiecuje gabinet psychologiczno-pedagogiczny w każdej szkole

„Troska o zdrowie psychiczne dzieci, zwłaszcza w kontekście powrotu do nauki stacjonarnej po pandemii COVID-19, ma charakter priorytetowy” – przekonywał PiS w Polskim Ładzie. 

W programie podkreślono, że kluczem pozostaje identyfikacja trudności u najmłodszych. W tym celu obiecano szkolenia nauczycieli i opracowanie modelu wsparcia psychologicznego. Flagową obietnicą było utworzenie gabinetu psychologiczno-pedagogicznego w każdej szkole.

Z dostępnych opracowań wynikało, że kondycja psychiczna dzieci nie jest najlepsza. Badanie z czerwca 2021 roku wykazało, że co siódme dziecko w Polsce odczuwało niezadowolenie ze swojego życia w stopniu zagrażającym jego zdrowiu psychicznemu. W 2021 roku liczba prób samobójczych dzieci wzrosła do ponad 1,4 tys. W 2022 roku na życie targnęło się 2 tys. dzieci.

Połowa szkół dysponowała gabinetem w 2022 roku 

Jak wskazuje Ministerstwo Edukacji i Nauki w odpowiedzi dla Demagoga, w 2022 roku w co drugiej szkole (50,43 proc.) znajdował się gabinet psychologiczno-pedagogiczny. Nieco lepiej miały się zespoły szkół – tam gabinet był w 63,24 proc. placówek. Dane za 2023 roku nie są jeszcze znane.

Za gabinet psychologiczno-pedagogiczny uznano gabinety psychologa, pedagoga oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także salę do zajęć grupowych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W co piątej gminie brakuje psychologa szkolnego

450 – to liczba gmin, w których nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Dane w trybie dostępu do informacji publicznej przed nadchodzącym rokiem szkolnym pozyskała Fundacja GrowSPACE.

Według wyliczeń fundacji nieobsadzonych w Polsce pozostaje 27,32 proc. potrzebnych etatów. Najgorsza sytuacja jest w woj. podkarpackim, gdzie trzeba zatrudnić dwa razy tyle psychologów, ile jest tam obecnie. Ponadto problemem jest tzw. zjawisko „psychologa objazdowego”.

Jeden specjalista objeżdża kilka szkół, w każdej ma 0,25 etatu. Czyli 5,5 godziny w tygodniu. Nastolatek ma próbę samobójczą w środę, a na pomoc w swojej szkole musi poczekać do poniedziałku, bo psycholog akurat jest gdzie indziej. Do takich sytuacji dochodzi nagminnie. O ile w ogóle szkoła współpracuje z psychologiem” – tłumaczy Dominik Kuc z Fundacji GrowSPACE.

MEiN wprowadził obowiązek zatrudnienia psychologa

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że liczba pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach ciągle rośnie. Między rokiem szkolnym 2021/2022 a 2022/2023 w placówkach pojawiło się 1,6 tys. nowych pedagogów oraz 4,2 tys. nowych psychologów.

W kwietniu 2022 roku Sejm uchwalił ustawę, która nakłada na szkoły obowiązek zatrudniania określonej liczby nauczycieli specjalistów. Przykładowo: w szkole, w której uczy się od 100 do 199 dzieci, od roku szkolnego 2022/2023 trzeba było zatrudnić psychologa i pedagoga specjalnego przynajmniej na 0,5 etatu.

Na realizację tego zadania rząd zaplanował przeznaczyć maks. 4 mln zł w 2022 roku oraz 13,7 mln zł w 2023 roku. Plan finansowania rozpisany jest łącznie na 10 lat. Mimo tego do końca zeszłego roku nie wszystkie szkoły miały gabinet psychologiczno-pedagogiczny. 30 sierpnia 2023 roku w mazowieckim banku ofert pracy dla nauczycieli znajdowało się 310 ofert dla psychologów. Trzy tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego wciąż było 221 takich ofert.

Polskie szkoły potrzebują psychologów

Gabinet psychologiczno-pedagogiczny nie funkcjonuje w każdej w szkole w Polsce. Istnieją gminy, gdzie nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Dlatego tę obietnicę uznajemy za niezrealizowaną.

Istnieje pilna potrzeba rozwijania wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla najmłodszych. Jak informowała wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek, 550 tys. dzieci w wieku 7-17 lat cierpi na zaburzenia psychiczne.

Praca psychologów i pedagogów jest niepodważalnie istotna. Ważne również, aby uczniowie otrzymywali wsparcie w szkole już na poziomie codziennego nauczania. W związku z tym należy odnotować, że udało się opracować zapowiadany model wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

Naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przeprowadzili badanie na grupie 120 tys. dzieci, nauczycieli, rodziców i specjalistów. W listopadzie 2022 roku zaprezentowano wyniki badania oraz przedstawiono model zawierający zbiór rekomendacji, które mogą okazać się przydatne we wspieraniu potencjału rozwojowego uczniów oraz potencjału zawodowego nauczycieli. Utworzono również platformę internetową, na której znajdują się materiały edukacyjne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!