Strona główna Obietnice wyborcze Ulgi dla nauczycieli na usługi miejskie i bilety do miejskich instytucji

Ulgi dla nauczycieli na usługi miejskie i bilety do miejskich instytucji

Ulgi dla nauczycieli na usługi miejskie i bilety do miejskich instytucji

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Nauczycielom zapewnię ulgi na usługi miejskie i bilety do miejskich instytucji.

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

Obietnicę ulg dla nauczycieli na usługi miejskie i bilety do miejskich instytucji Jacek Sutryk złożył w swoim programie wyborczym w rozdziale „O dobrej edukacji i kulturze dla wszystkich”. W związku z brakiem ogólnodostępnych informacji na temat podjętych działań, jak i samych ulg zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego Wrocławia z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej na temat etapu, na jakim znajdują się obecnie prace związane z realizacją obietnicy. W odpowiedzi ratusz poinformował nas, że aktualnie nie pracuje nad wprowadzeniem ulg komunikacyjnych dla nauczycieli. W styczniu 2020 roku z podobną inicjatywą wyszedł radny klubu Prawa i Sprawiedliwości Michał Piechel, który w interpelacji zaproponował wprowadzenie 50-procentowej ulgi na bilety w komunikacji miejskiej dla wszystkich nauczycieli pracujących we Wrocławiu. W uzasadnieniu wskazał, że „ulga będzie stanowiła ukłon dla ciężkiego i ważnego zawodu nauczyciela oraz symbolicznie udzieli zadośćuczynienia wobec niskich wynagrodzeń nauczycieli we Wrocławiu”. W odpowiedzi na interpelację radnego Piechela Departament Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego odpowiedział, że „w chwili obecnej nie jest planowane podjęcie przez Prezydenta Wrocławia inicjatywy uchwałodawczej w zakresie rozszerzenia zakresu ulg w komunikacji miejskiej dla wnioskowanej (…) grupy zawodowej”. Wskazano także, że nauczycielom przysługują już darmowe przejazdy w określonych sytuacjach.

Od 1 września 2018 roku uprawnieni do bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej we Wrocławiu są nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek oświatowych, korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej w celu udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjno-wychowawczych. Potwierdzeniem uprawnienia jest podpisana przez dyrektora szkoły lub placówki karta wycieczki, zawierająca listę nauczycieli, wychowawców lub opiekunów wraz z celem i trasą przejazdu. Ponieważ do tej pory w czasie kadencji Jacka Sutryka nie były prowadzone żadne prace nad ustanowieniem ulg dla nauczycieli, a sam prezydent nie wykazał żadnej inicjatywy w tym zakresie, obietnica otrzymuje status „działania niepodjęte”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!